arrow

Wydarzenia

Strzelanie treningowe

Bracia tarnowscy dysponują możliwością strzelania z broni pneumatycznej w swojej siedzibie.
Strzelanie z broni pneumatycznej z odległości 10 m do kulochwytu jest doskonałym sposobem aby utrzymać dobrą formę strzelecką. Dlatego chętnie spotykają się w Domku Brackim rywalizując ze sobą.
11 września gościliśmy na takim strzelaniu braci z Krakowa i Gorlic. Jak się można było spodziewać rywalizacja była zacięta. Okazuje się bowiem, że broń pneumatyczna też potrafi miłośnikom strzelectwa sprawić dużą frajdę.

Zdjęcia w galerii

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 19.06.2020r.  odbyło się w Domu Brackim Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie, przełożone z 27.03.2020r. z powodu pandemii COVID 19.  Zgromadzenie odbyło się w pierwszym terminie, frekwencja wyniosła 70%.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Prezesa Honorowego Brata Jana Błaszkiewicza, a na sekretarza Wiceprezesa Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych Brata Piotra Ostafila. Prezes TSBK w Tarnowie Brat Andrzej Mróz przedstawił sprawozdanie z działalności Bractwa w ciągu minionych trzech lat. Zebrani zostali także zapoznani ze sprawozdaniami Skarbnika, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Brackiego. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie udzieliło Prezesowi oraz Zarządowi absolutorium.

Brat Andrzej Mróz poinformował, że ze względów zawodowych zmuszony jest zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. Członkowie tarnowskiego Bractwa w tajnym głosowaniu na Prezesa TSBK wybrali Brata Pawła Krywańskiego, Króla Kurkowego A.D. 2011 o przydomku Benignus, wieloletniego członka Zarządu TSBK w Tarnowie, ostatnio pełniącego funkcję I Wiceprezesa. Piąty, od czasu reaktywacji bractwa, prezes jest tarnowskim przedsiębiorcą, współwłaścicielem piekarni „Paweł i Gaweł”. Nowy Zarząd TSBK  tworzyć będą Bracia: Wojciech Dzierwa, Roman Korczak, Jerzy Gajdosz, Tomasz Wojtaszek, Piotr Sumara, Wacław Cichy, A. Kuba Fijas, Andrzej Sasak oraz Marcin Kiwior.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu Prezes przypomniał o najważniejszych zadaniach stojących przed TSBK w Tarnowie w trakcie obecnej kadencji, czyli o remoncie Domu Brackiego oraz organizacji obchodów 25 rocznicy reaktywacji TSBK w Tarnowie. Wśród priorytetów swoich działań Brat Paweł Krywański, nawiązując do nazwy towarzystwo strzeleckie, wymienił integrację oraz zacieśnianie relacji zarówno między tarnowskimi braćmi, jak i z braćmi z innych bractw oraz doskonalenie przez członków Bractwa umiejętności strzeleckich.

Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie Stanisław Barnaś, Marek Juszkiewicz, Piotr Ostafil. W Sądzie Brackim zasiadać będą Bracia: Andrzej Mróz, Stanisław Jędrzejczyk oraz Marian Wojtyłko.

Na wniosek Brata Romana Korczaka Walne Zgromadzenie Uchwaliło Regulamin Przyznawania Statuetki Hetmana Jana Tarnowskiego.

W imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Tarnowie Brat Stanisław Jędrzejczyk wręczył Bratu Wojciechowi Drabczyńskiemu okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za wkład pracy włożony w przygotowanie od strony graficznej znaczków pocztowych z serii „Poczet Królów Kurkowych oraz Prezesów TSBK w Tarnowie”.

Przykrym, ale koniecznym punktem obrad było skreślenie z listy członków TSBK w Tarnowie dwóch braci permanentnie uchylających się od płacenia składek, mimo wielu przypomnień i wezwań do uregulowania zaległości.

Przed zakończeniem obrad, zgodnie z zapisami statutu, ukonstytuował się Zarząd TSBK w Tarnowie, a o podziale funkcji w Zarządzie Prezes Brat Paweł Krywański poinformował wszystkich zebranych.

W pamięci uczestników Walnego zgromadzenia z pewnością pozostanie jego odmienność, spowodowana koniecznością stosowania zasad bezpieczeństwa, wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, a w szczególności obowiązek zasłaniania ust i nosa .

Zdjęcia w Galerii

Wiwat Król Kurkowy A.D. 2020 !

Podczas zebrania Zarządu TSBK w Tarnowie w dniu 10.06.2020r. , z uwagi na sytuację epidemiologiczną, podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji tegorocznych zawodów strzeleckich o godność Króla Kurkowego, zwracając się z prośbą do Króla Kurkowego  A.D. 2019 oraz Marszałków o przedłużenie panowania o kolejny rok.  Król Kurkowy Bogusław Świtek oraz jego Marszałkowie Tomasz Wojtaszek i Witold Suda wykazali zrozumienie dla prośby Zarządu, wyrażając gotowość do pełnienia swoich funkcji do przyszłego roku. Zarząd zobowiązał się do pomocy ze strony bractwa w wypełnianiu obowiązków ekipy królewskiej.

XX Bal Królewsko- Marszałkowski w Tarnowie

22 lutego, tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału, odbył się XX Bal Królewsko – Marszałkowski Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Po raz pierwszy w historii naszego bractwa bal zawitał do Skrzyszowa, w gościnne podwoje niedawno otwartej restauracji „Pejzaż”. Tarnów jednak przez cały czas był bliski gościom balu, w postaci zapierającej dech w piersiach malowniczej panoramy grodu Leliwitów roztaczającej się ze wzgórza, które nasz brat Krzysztof Kowalski wybrał na lokalizację swojej restauracji i hotelu.

Po przywitaniu gości i wykonaniu pamiątkowych zdjęć z Królem Kurkowym A.D. 2019 Bogusławem Świtkiem „ Venatorem” oraz jego Marszałkami Tomaszem Wojtaszkiem i Witoldem Sudą nastąpiła część oficjalna balu. Prezes TSBK w Tarnowie brat Andrzej Mróz powitał przybyłych gości. Nasz bal swoją obecnością zaszczycił między innymi Wiceprezes Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP brat Zdzisław Grzelka. Licznie przybyli nasi sprawdzeni przyjaciele z bractwa krakowskiego , z Królem Kurkowym A.D. 2019 Adamem Rajpoldem „Casmirusem” z Marszałkami Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem oraz z bractwa gorlickiego z Królem Kurkowym A.D. 2019 Grzegorzem Albrechtowiczem „ Grzegorzem z Biecza” i Starszym Bractwa Józefem Mendyką.

Na roczny staż bracki, decyzją Zarządu TSBK w Tarnowie, zostali uroczyście przyjęci Bartłomiej Kasprzyk, Grzegorz Mądel oraz  Bogusław Plezia. Brat Zdzisław Grzelka wręczył odznaczenia Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP: Krzyże Komandorskie ZSBK RP z mieczami braciom Jerzemu Gajdoszowi i Piotrowi Ostafilowi, Krzyż Oficerski ZSBK RP – bratu Romanowi Korczakowi, Krzyże Rycerskie ZSBK RP – braciom Kubie Fijasowi oraz Krzysztofowi Kowalskiemu. Z rąk Prezesa brata Andrzeja Mroza Złote Krzyże Zasługi TSBK w Tarnowie odebrali bracia Adam Rajpold „ Casmirus” oraz Bogusław Świtek „Venator”, a Srebrnymi Krzyżami Zasługi TSBK w Tarnowie odznaczono braci Witolda Sudę i Tomasza Wojtaszka. Król Kurkowy Adam Rajpold „Casmirus” wręczył pamiątkowe Medale Królewsko – Marszałkowskie braciom Andrzejowi Mrozowi , Witoldowi Sudzie i Tomaszowi Wojtaszkowi, a Król Kurkowy Bogusław Świtek „Venator” został uhonorowany Guzem Oracewicza. Brat Stanisław Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów przekazał imienne podziękowania  za pomoc w działalności tej organizacji braciom Andrzejowi Mrozowi, Pawłowi Krywańskiemu, Kubie Fijasowi,  Bogusławowi Świtkowi oraz Krzysztofowi Kowalskiemu. Na zakończenie części oficjalnej pamiątkowe Medale Królewsko – Marszałkowskie wręczył Król Kurkowy Bogusław Świtek „Venator”.

Po części oficjalnej przyszła pora na otwarcie balu staropolskim obyczajem polonezem, odtańczonym przez wszystkich gości. Mieniący się bogactwem barw kontuszy i wieczorowych kreacji korowód, sunący dostojnie w takt polskiego tańca narodowego stanowił godne otwarcie balu i z pewnością pozostanie dla jego uczestników niezatartym wspomnieniem .

Iście szampańska  zabawa na parkiecie, przy znakomitej muzyce, z przerwami na konsumpcję smakowitych potraw i szlachetnych trunków, trwała do białego rana.

Zdjęcia w Galerii