arrow

Wydarzenia

Intronizacja Króla Kurkowego wraz z Marszałkami

29 czerwca 2024 r. miało miejsce szczególne wydarzenie w życiu naszego – intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2024 – Roberta Hebdy wraz z jego marszałkami – Michałem Wojtkiewiczem oraz Janem Bylicą. Tegoroczna intronizacja była wyjątkowa, ponieważ uświetnił ją nowy Prezydent Miasta Tarnowa Jakub Kwaśny, któremu nasze Bractwo wręczyło pierwszy w historii Tarnowa łańcuch prezydencki ufundowany ze składek naszych tarnowskich braci. Oczywiście nie zawiedli przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych instytucji i zaprzyjaźnionych bractw kurkowych z regionu południowej Polski.
Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się barwnym przemarszem z Parku Strzeleckiego do Bazyliki Katedralnej, gdzie odbyła się msza święta. Po mszy, uczestnicy pochodu przemaszerowali na Zakątek Spycimira Leliwy, gdzie odbyła się ceremonia intronizacyjna. Wiceprezes tarnowskiego bractwa, brat Wojciech Dzierwa, przywitał zgromadzonych, przedstawił historię, cele bractwa a przede wszystkim oznajmił wszystkim kto zwyciężył w tym roku w zawodach strzeleckich o tytuł Króla Kurkowego. Odczytano akt intronizacyjny a następnie Prezydent Miasta Tarnowa wręczył nowemu królowi insygnia władzy – srebrnego kura i pierścień królewski. Marszałkowie AD 2024 otrzymali akty nominacyjne wraz z atrybutami – łańcuchami i laskami marszałkowskimi.
Po uroczystej intronizacji Prezes naszego Bractwa – Paweł Krywański w imieniu całego Bractwa podarował na ręce Prezydenta łańcuch prezydencki, który od razu spoczął na barkach Prezydenta.
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia, nowa ekipa królewsko-marszałkowska zaprosiła gości do restauracji Podzamcze na ucztę królewską. W atmosferze radości, przyjaźni i wspólnej zabawy uczestnicy wznosili toasty na cześć nowego króla kurkowego oraz marszałków.

Wywiad w radiu RDN Małopolski

W dniu 25 czerwca 2024 r. nasi bracia – brat Prezes Paweł Krywański oraz viceprezesi Wojciech Dzierwa i Roman Korczak uczestniczyli w audycji radiowej radia RDN Małopolska aby przybliżyć słuchaczom historię i obecne funkcjonowania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Bractwo Kurkowe w Tarnowie to jedno z najstarszych tego typu stowarzyszeń w Tarnowie. Jego historia sięga aż XV wieku. Od tamtej pory, Bractwo Kurkowe stało się integralną częścią kultury i tradycji Tarnowa. Nasi bracia opowiadali, że Bractwo Kurkowe to nie tylko konkursy strzelnicze. To przede wszystkim braterstwo, które łączy ludzi o różnych zainteresowaniach i profesjach, ale z jednym wspólnym celem – pielęgnowaniem tradycji i kultury naszego miasta. Współcześnie, Bractwo Kurkowe w Tarnowie jest aktywne i skupia wielu członków, którzy z pasją kontynuują tradycje swoich przodków.

Bracia zaprosili wszystkich zainteresowanych na uroczystą intronizację Króla Kurkowego ad. 2024 – Roberta Hebdy wraz z marszałkami do wspólnego świętowania i doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tego wydarzenia.

Przekazanie środków z licytacji

W dniu 19 czerwca 2024 r. przedstawiciele Bractwa przekazali środki z licytacji przeprowadzonej na Balu Królewsko – Marszałkowskim na rzecz Stowarzyszenia Integracyjnego Zbylitowska Góra „Dwór”. Przekazane środki w łącznej kwocie 34.200 zł zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby podopiecznych stowarzyszenia. Bracia zostali przywitani przez przedstawicieli stowarzyszenia oraz spotkali się z samymi dziećmi miło spędzając czas. Jako Bractwo jesteśmy dumni, że mogliśmy zorganizować wydarzenie mające na celu pomoc dla potrzebujących dzieci.

X Memoriał płk Władysława Kabata

W dniu 15 czerwca 2024 r. delegacja Bractwa na zaproszenie brata Jana Bylicy uczestniczyła w X Memoriale płk Władysława Kabata, ps. „Brzechwa” – żołnierza Batalionów Chłopskich, dowódcy przeprowadzonej w 1944 r. akcji Most III. Bracia uczcili pamięć zasłużonego polskiego patrioty poprzez złożenie kwiatów przy tablicy i popiersiu Władysława Kabata oraz strzałem z armaty i licznymi wystrzałami z pistoletów czarnoprochowych. Ponadto Bracia wzięli udział w zorganizowanych między innymi przez Wójta Gminy Wietrzychowice występach wokalno – instrumentalnych a także mieli możliwość przestawienia historii Bractwa lokalnej społeczności. Nasz Król Kurkowy – Piotr Sumara odebrał w imieniu Bractwa pamiątkowy dyplom.

Ognisko brackie

W dniu 8 czerwca 2024 r. obok domku myśliwskiego Koła Łowieckiego „Dzik” zostało zorganizowane przez Króla Kurkowego Brata Piotra Sumarę oraz Marszałków Braci Tomasza Wcisło i Bartłomieja Kasprzyka brackie ognisko. Okazało się, że spotkania na łonie natury cieszą się dużą popularnością wśród braci. Doskonała organizacja, przednie specjały z grilla a także wyśmienite towarzystwo sprawiły, że z pewnością nikt z obecnych nie żałował decyzji o spędzeniu sobotniego popołudnia na świeżym, wiosennym powietrzu w gronie tarnowskiej rodziny brackiej.

Strzelanie Królewskie 2024 r.

W dniu 18 maja 2024 r. odbyło się spotkanie na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Fiuku, gdzie rywalizowaliśmy w turnieju strzeleckim o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2024 i jego marszałków. Mieliśmy przyjemność gościć braci z bractw z Krakowa, Gorlic i Lublina.
W tym samym czasie odbyły się zawody do tarczy VIP oraz o nagrody ufundowane przez Prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego, obecnego króla kurkowego Piotra Sumarę i marszałków Tomasza Wcisło i Bartłomieja Kasprzyka, prezesa TSBK Pawła Krywańskiego, wiceprezesa TSBK Romana Korczaka, króla kurkowego A.D.2023 Stanisława Barnasia.
Młodzież z XVI L.O. im. Armii Krajowej w Tarnowie oraz Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Zawodowej II stopnia w Tarnowie rywalizowała o tytuł Króla Młodzieżowego 2024.
W najważniejszym strzeleckim pojedynku o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2024 zwyciężył brat Robert Hebda. Marszałkami w roku 2024 zostali bracia Michał Wojtkiewicz i Jan Bylica. Nowo wybrana ekipa królewsko- marszałkowska otrzymała gratulacje od zgromadzonych na strzelnicy braci oraz wiwaty na ich cześć.

Walne Zgromadzenie TSBK

Dnia 23 marca 2024 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Spotkanie prowadził brat Jan Błaszkiewicz, a obowiązki sekretarza pełnił brat Jerzy Gajdosz. Prezes TSBK, brat Paweł Krywański, omówił szczegółowo działania bractwa, a skarbnik, brat Tomasz Wojtaszek, przedstawił raport finansowy. Brat Piotr Ostafil, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię komisji na temat działalności bractwa w omawianym okresie i złożył wniosek o udzielenie absolutorium. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, absolutorium zostało jednomyślnie udzielone. Następnie odbyły się dyskusje na temat bieżących spraw i planów na przyszłość. Obrady zakończono po zatwierdzeniu wszystkich uchwał i wniosków.

Obchody 230. rocznicy urodzin gen. Józefa Bema w Tarnowie

W dniu 14 marca 2024 roku Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowego uczestniczyło w uroczystościach obchodów 230. rocznicy urodzin gen. Józefa Bema w Tarnowie na Placu Węgierskim.

Wśród tłumu zgromadzonych obywateli, delegacji władz oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, barwne stroje Bractwa Kurkowego stanowiły niezaprzeczalny element tej uroczystości. Po złożeniu kwiatów i wystrzeleniu potrójnej salwy armatniej, członkowie Bractwa Kurkowego nie tylko uczcili pamięć generała, ale również przypomnieli o bogatym dziedzictwie tradycji strzeleckiej, która w Tarnowie ma długą historię. Oprócz symbolicznych gestów, udział członków Bractwa Kurkowego w obchodach Roku Bemowskiego stanowił również wyraz silnej więzi społecznej, łączącej różne środowiska i organizacje, które w jedności oddawały hołd jednemu z najwybitniejszych synów Tarnowa oraz bohaterowi trzech narodów.

Bal Królewsko - Marszałkowski 2024

10 lutego 2024 roku, hotel Tarnovia otworzył swoje drzwi dla uczestników XXII Balu Królewsko-Marszałkowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Wszyscy czekali na to wydarzenie z niecierpliwością.

Mogliśmy liczyć na obecność naszych Braci z bractw krakowskiego i gorlickiego, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Przybyli goście byli witani przez szpaler Braci Kurkowych, damy otrzymywały różę, a na końcu można było wykonać pamiątkowe zdjęcie z Królem Kurkowym A.D. 2023 Piotrem Sumarą, znanym jako „Legalis”, oraz Marszałkami Tomaszem Wcisło i Bartłomiejem Kasprzykiem. Była też powitalna lampka miodu pitnego.

Bal rozpoczął Prezes TSBK w Tarnowie, Brat Paweł Krywański, po przywitaniu uczestników balu
oraz wprowadzeniu sztandaru naszego bractwa. Został przyjęty do Bractwa nowy Brat – Jerzy – Śpiewak – Sondej, który złożył uroczyste ślubowanie na sztandar. Wyjątkowo wyróżniony został Piotr Ostafil otrzymał najwyższe odznaczenie Tarnowskiego Bractwa Kurkowego za szczególne zasługi dla bractwa. Następnie wręczono odznaczenia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej oraz specjalnie reaktywowane na tą okazję medale królewsko-marszałkowskie.

Trzykrotna salwa armatnia oznajmiła mieszkańcom miasta rozpoczęcie balu, po czym uczestnicy uformowali kolorowy korowód, po czym odtańczyli tradycyjnego poloneza.

Podczas balu odbyła się aukcja charytatywna przedmiotów podarowanych przez Braci. Zebrane środki zostaną przekazane na cele charytatywne. Bal trwał do wczesnych godzin porannych i z pewnością pozostanie w pamięci uczestników.