arrow

Wydarzenia

Bal Królewsko-Marszałkowski 2023

11 lutego 2023 roku gościnne progi hotelu Tarnovia powitały uczestników XXI Balu Królewsko –Marszałkowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Poprzedni bal odbył się 22 lutego 2020r, po czym nastąpiła dwuletnia przerwa, spowodowana pandemią, a zatem bal był długo i niecierpliwie oczekiwanym wydarzeniem.

Jak zwykle nie zawiedli Bracia z zaprzyjaźnionych bractw krakowskiego i gorlickiego, uświetniając nasz bal swoją obecnością. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentował jego wiceprezes Brat Zdzisław Grzelka, jednocześnie Starszy TSBK w Krakowie, a władze Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych prezes Jan Dziura Bartkiewicz.

Na przybyłych gości oczekiwał szpaler Braci Kurkowych, róża dla każdej przedstawicielki płci pięknej, pamiątkowe zdjęcie z Królem Kurkowym A.D. 2022 Stanisławem Barnasiem o przydomku „Securus” oraz Marszałkami Bogusławem Plezią i Grzegorzem Mądlem, a także powitalna lampka z tradycyjnym staropolskim trunkiem – miodem pitnym.

Po rozpoczęciu części oficjalnej i wprowadzeniu sztandaru naszego bractwa Prezes TSBK w Tarnowie Brat Paweł Krywański powitał uczestników balu. W poczet członków Bractwa przyjęto nowych Braci. Uroczyste ślubowanie na sztandar złożyli Jan Bylica, Andrzej Kipiela oraz Tomasz Wcisło. Wręczone zostały Krzyże Zasługi TSBK w Tarnowie. Złotymi uhonorowano Wojciecha Dzierwę i Marka Juszkiewicza, srebrnym Wojciecha Drabczyńskiego, a brązowymi Bartłomieja Kasprzyka, Grzegorza Mądla i Bogusława Plezię. Za szczególne zasługi dla bractwa, kapituła statuetki Jana Hetmana Tarnowskiego przyznała najwyższe odznaczenie Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Prezesowi Honorowemu Janowi Błaszkiewiczowi i Arkadiuszowi Kubie Fijasowi. Następnie wręczone zostały odznaczenia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej oraz medale królewsko-marszałkowskie.

Po oddaniu trzykrotnej salwy armatniej, oznajmiającej mieszkańcom naszego grodu rozpoczęcie balu, uczestnicy uformowali barwny korowód, mieniący się kolorami odświętnych kontuszy brackich i kreacji balowych naszych dam, po czym odtańczyli tradycyjnego poloneza.

Podczas balu odbyła się aukcja na cel charytatywny przedmiotów podarowanych przez Braci. Całość zebranych środków z licytacji przekazana zostanie za wsparcie działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Zbylitowska Góra ,,Dwór”, które od 2016 r. prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy obejmujący swą opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stowarzyszenie zwraca szczególna uwagę na integrowanie podopiecznych ze społeczeństwem, organizując, dzięki hojności życzliwych i wrażliwych osób, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen, lodowisko itp. W tym roku do darczyńców dołącza nasze Bractwo.

Goście balu bawili się przy doskonałej muzycznej oprawie zespołu Camert’s Band, a spośród atrakcji kulinarnych należy wymienić dzika, upolowanego przez marszałka Grzegorza Mądla. Bal trwał do wczesnych godzin porannych i z pewnością uczestnicy zachowają go w życzliwej pamięci.

Zdjęcia w galerii