arrow

Wydarzenia

Walne Zgromadzenie

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Przewodnictwo nad zgromadzeniem objął brat Jan Błaszkiewicz, a funkcję sekretarza pełnił brat Jerzy Gajdosz. Prezes TSBK, brat Paweł Krywański, przedstawił szczegółowe sprawozdanie dotyczące działań bractwa, a skarbnik brat Tomasz Wojtaszek, zaprezentował raport finansowy. Brat Marek Juszkiewicz przewodniczący Komisji Wizytatorskiej przedstawił opinię komisji na temat prowadzonej działalności bractwa w omawianym okresie, wnioskując o udzielenie absolutorium, które zostało jednomyślnie udzielone po stwierdzeniu prawomocności obrad. Następnie na posiedzeniu odbyły się dyskusje dotyczące spraw bieżących oraz przedsięwzięć tarnowskiego bractwa w najbliższej przyszłości. Obrady zakończono po zatwierdzeniu sporządzonych uchwał i wniosków.

Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2023 r.

24 czerwca 2023 r. miała miejsce intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2023, Piotra Sumary, wraz z jego marszałkami – Tomaszem Wcisło i Bartłomiejem Kasprzykiem. Jak zwykle to wyjątkowe wydarzenie swoją obecnością uroczystość uświetnili – Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych instytucji i zaprzyjaźnionych bractw kurkowych z regionu południowej Polski.
Uroczystość rozpoczęła się barwnym przemarszem z Parku Strzeleckiego do Bazyliki Katedralnej, gdzie odbyła się msza święta, a po mszy, uczestnicy przemaszerowali na tarnowski rynek, gdzie odbyła się ceremonia intronizacyjna. Wiceprezes tarnowskiego bractwa, brat Wojciech Dzierwa, przywitał zgromadzonych, przedstawił historię, cele bractwa a przede wszystkim oznajmił wszystkim kto zwyciężył w tym roku w zawodach strzeleckich o tytuł Króla Kurkowego . Odczytano akt intronizacyjny a następnie Prezydent Miasta Tarnowa wręczył nowemu królowi insygnia władzy – srebrnego kura i pierścień królewski. . Marszałkowie AD 2023 otrzymali akty nominacyjne wraz z atrybutami – łańcuchami i laskami marszałkowskimi.
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia, nowa ekipa królewsko-marszałkowska zaprosiła gości do restauracji Podzamcze na ucztę królewską. W atmosferze radości, przyjaźni i wspólnej zabawy uczestnicy wznosili toasty na cześć nowego króla kurkowego oraz marszałków.

Strzelanie Królewskie 2023 r.

6 maja spotkaliśmy się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Fiuku na turnieju strzeleckim o godność Króla Kurkowego A.D. 2023 oraz jego marszałków. Towarzyszyli nam bracia z zaprzyjaźnionych bractw z Krakowa, Gorlic i Ciężkowic.
Równocześnie zaplanowano zawody do tarczy VIP oraz o nagrody ufundowane przez obecnego króla kurkowego Stanisława Barnasia i marszałków Bogusława Plezię i Grzegorza Mądla, prezesa TSBK Pawła Krywańskiego , wiceprezesa TSBK Romana Korczaka oraz Prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę. Zaproszona młodzież z XVI L.O. im. Armii Krajowej w Tarnowie oraz Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Zawodowej II stopnia w Tarnowie rywalizowała o tytuł Króla Młodzieżowego 2023.
Zwycięzcą w zawodach VIP został Pan Bartosz Dąbrowski, nauczyciel z XVI LO, opiekun uczestniczącej w zawodach młodzieży. W zawodach o tytuł Króla Młodzieżowego zwyciężył Wiktor Ujejski, II miejsce zajął Jan Knapik, a na III miejscu podium stanął Kacper Ciężadło. Cała trójka uczy się w XVI LO.
W najważniejszym pojedynku strzeleckim o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2023 zwyciężył brat Piotr Sumara. Marszałkami w roku 2023 zostali bracia Tomasz Wcisło i Bartłomiej Kasprzyk. Nowa ekipa królewsko- marszałkowska otrzymała gratulacje od zgromadzonych na strzelnicy braci oraz wzniesiono wiwaty na ich cześć.
Gromadzące się od pewnego czasu deszczowe chmury, jakby czekały na zakończenie głównych zawodów strzeleckich turnieju. Pierwsze deszczowe krople spadły podczas ogłaszania ich wyników, a następnie lunął rzęsisty deszcz. Prognozy pogody, niebo zaniesione po horyzont ciężkimi, ciemnymi chmurami i obfity opad spójnością i jednoznacznością informacji uzmysłowiły dość szybko, nawet największym optymistom, płonność nadziei na możliwość kontynuacji zawodów strzeleckich o ufundowane nagrody, wobec czego zostały one zakończone przed planowanym czasem.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Tarcza Króla Kurkowego A.D. 2023 i Marszałków
1.Władysław Przybylski
2. Rafał Wolfram
3. Jerzy Gałczyński

Tarcza Prezesa TSBK
1. Rafał Wolfram
2. Grzegorz Adamski
3. Mieczysław Mietła

Tarcza Wiceprezesa TSBK
1 Tomasz Ciochoń
2. . Rafał Wolfram
3. Grzegorz Adamski

Tarcza Prezydenta Miasta
1. Grzegorz Adamski
2. Jerzy Gałczyński
3. Tomasz Ciochoń

Po wręczeniu medali, dyplomów i nagród tradycyjnie uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na biesiadę bracką.

zdjęcia w galerii

Ognisko brackie

1 kwietnia w urokliwej scenerii domku myśliwskiego Koła Łowieckiego „Dzik” odbyło się brackie ognisko, zorganizowane przez Króla Kurkowego Brata Stanisława Barnasia oraz Marszałków Braci Grzegorza Mądla i Bogusława Plezię. Frekwencja udowodniła, że po okresie pandemii, istnieje wśród Braci i osób sympatyzujących z Bractwem duże zapotrzebowanie na takie imprezy integracyjne. Wielkie brawa dla ekipy królewsko-marszałkowskiej za pomysł, który okazał się strzałem w dziesiątkę oraz za doskonałą organizację. Z pewnością nikt z obecnych nie żałował decyzji o spędzeniu sobotniego popołudnia na świeżym, wiosennym powietrzu w gronie tarnowskiej rodziny brackiej.

Zdjęcia w Galerii

Z wizytą w Zbylitowskiej Górze

W dniu 23 marca delegacja naszego Bractwa w składzie: prezes Paweł Krywański, wiceprezes Roman Korczak i król kurkowy Stanisław Barnaś gościła z wizytą u Stowarzyszenia Integracyjnego Zbylitowska Góra ,,Dwór”. Celem wizyty było przekazanie czeku z kwotą 17 300 zł na realizację zadań stowarzyszenia. Są to środki zebrane w czasie Balu Królewsko-Marszałkowskiego podczas aukcji charytatywnej. Celem Stowarzyszenia Integracyjnego jest opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

linki do relacji z tego wydarzenia w mediach:

Miasto i Ludzie

Kronika Krakowska

Zdjęcia w Galerii

Bal Królewsko-Marszałkowski 2023

11 lutego 2023 roku gościnne progi hotelu Tarnovia powitały uczestników XXI Balu Królewsko –Marszałkowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Poprzedni bal odbył się 22 lutego 2020r, po czym nastąpiła dwuletnia przerwa, spowodowana pandemią, a zatem bal był długo i niecierpliwie oczekiwanym wydarzeniem.

Jak zwykle nie zawiedli Bracia z zaprzyjaźnionych bractw krakowskiego i gorlickiego, uświetniając nasz bal swoją obecnością. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentował jego wiceprezes Brat Zdzisław Grzelka, jednocześnie Starszy TSBK w Krakowie, a władze Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych prezes Jan Dziura Bartkiewicz.

Na przybyłych gości oczekiwał szpaler Braci Kurkowych, róża dla każdej przedstawicielki płci pięknej, pamiątkowe zdjęcie z Królem Kurkowym A.D. 2022 Stanisławem Barnasiem o przydomku „Securus” oraz Marszałkami Bogusławem Plezią i Grzegorzem Mądlem, a także powitalna lampka z tradycyjnym staropolskim trunkiem – miodem pitnym.

Po rozpoczęciu części oficjalnej i wprowadzeniu sztandaru naszego bractwa Prezes TSBK w Tarnowie Brat Paweł Krywański powitał uczestników balu. W poczet członków Bractwa przyjęto nowych Braci. Uroczyste ślubowanie na sztandar złożyli Jan Bylica, Andrzej Kipiela oraz Tomasz Wcisło. Wręczone zostały Krzyże Zasługi TSBK w Tarnowie. Złotymi uhonorowano Wojciecha Dzierwę i Marka Juszkiewicza, srebrnym Wojciecha Drabczyńskiego, a brązowymi Bartłomieja Kasprzyka, Grzegorza Mądla i Bogusława Plezię. Za szczególne zasługi dla bractwa, kapituła statuetki Jana Hetmana Tarnowskiego przyznała najwyższe odznaczenie Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Prezesowi Honorowemu Janowi Błaszkiewiczowi i Arkadiuszowi Kubie Fijasowi. Następnie wręczone zostały odznaczenia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej oraz medale królewsko-marszałkowskie.

Po oddaniu trzykrotnej salwy armatniej, oznajmiającej mieszkańcom naszego grodu rozpoczęcie balu, uczestnicy uformowali barwny korowód, mieniący się kolorami odświętnych kontuszy brackich i kreacji balowych naszych dam, po czym odtańczyli tradycyjnego poloneza.

Podczas balu odbyła się aukcja na cel charytatywny przedmiotów podarowanych przez Braci. Całość zebranych środków z licytacji przekazana zostanie za wsparcie działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Zbylitowska Góra ,,Dwór”, które od 2016 r. prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy obejmujący swą opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stowarzyszenie zwraca szczególna uwagę na integrowanie podopiecznych ze społeczeństwem, organizując, dzięki hojności życzliwych i wrażliwych osób, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen, lodowisko itp. W tym roku do darczyńców dołącza nasze Bractwo.

Goście balu bawili się przy doskonałej muzycznej oprawie zespołu Camert’s Band, a spośród atrakcji kulinarnych należy wymienić dzika, upolowanego przez marszałka Grzegorza Mądla. Bal trwał do wczesnych godzin porannych i z pewnością uczestnicy zachowają go w życzliwej pamięci.

Zdjęcia w galerii