arrow

Wydarzenia

Wigilia Bracka

17 grudnia 2022 roku tarnowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe spotkało się w restauracji „Podzamcze” na tradycyjnej Wigilii Brackiej. Tarnowskim Braciom towarzyszyły delegacje brackie z Krakowa, Gorlic i Ciężkowic. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentował jego wiceprezes Brat Zdzisław Grzelka, a władze Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych prezes Jan Dziura Bartkiewicz. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą pod przewodnictwem kapelana naszego Bractwa JE ks.bp.Stanisława Salaterskiego. Następnie zgromadzeni podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. W części oficjalnej w poczet kandydatów na członków TSBK w Tarnowie uroczyście przyjęci zostali Jan Bylica i Andrzej Kipiela. Medale królewsko-maszałkowskie otrzymali od krakowskiego Króla Kurkowego Brata Jana Grzegorza Pacuta „Solidnego” tarnowscy Bracia Prezes Paweł Krywański, Król Kurkowy Stanisław Barnaś „Securus” i marszałkowie Bogusław Plezia oraz Grzegorz Mądel. Po kolacji wigilijnej przyszedł czas na wieczór kolęd, a że w polskiej tradycji mamy wiele wspaniałych pieśni związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia w Galerii

Andrzejki Brackie

25 października w Domu Brackim, w niecodziennym anturażu, autorstwa Małgorzaty Krywańskiej i Moniki Fijas, odbyły się, po raz pierwszy po pandemicznej przerwie, Andrzejki Brackie. Smakowite dania zostały przygotowane przez Restaurację Pejzaż ze Skrzyszowa. Kulinarną niespodziankę stanowiło wspaniale przyrządzone mięso z upolowanych przez Brata Grzegorza Mądla sarny i dzika. Wśród biesiadników, którzy licznie dopisali, obecna była rodzina bracka oraz zaproszeni goście. Andrzejkową zabawę otworzył i przywitał przybyłych Prezes Brat Paweł Krywański. Atmosfera była wspaniała, dobre humory dopisywały wszystkim, więc zabawa trwała do wczesnych godzin dnia następnego.

Zdjęcia w Galerii

Święto Niepodległości

11 listopada delegacja naszego Bractwa w składzie Paweł Krywański, Stanisław Jędrzejczyk, Grzegorz Mądel, Piotr Sumara,Wojciech Dzierwa, Marek Juszkiewicz i Bartłomiej Kasprzyk uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości w Tarnowie. Uroczystości rozpoczęły się w bazylice katedralnej w Tarnowie mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks.bp.Andrzeja Jeża. Po nabożeństwie zebrani przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe przemowy. Następnie delegacje różnych środowisk złożyły pod Grobem wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

Zdjęcia w Galerii

Intronizacja Króla Kurkowego

W sobotę 25 czerwca odbyła się uroczystość intronizacyjna Króla Kurkowego A.D. 2022. Przed przemarszem ulicami Tarnowa członkowie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie i zaproszeni goście zebrali się w Parku Strzeleckim. Swą obecnością zaszczycili nas król Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych Brat Marek Długosz oraz bracia z bractw zrzeszonych w Krakowskim Okręgu: krakowskiego, gorlickiego i lubelskiego. Przybyła również delegacja bractwa kurkowego w Ciężkowicach. O godzinie 11 barwny pochód, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych, wyruszył ulicami Słowackiego, Nowy Świat, Krakowską i Katedralną na mszę świętą intronizacyjną do Bazyliki Katedralnej. Mszy świętej przewodniczył kapelan naszego bractwa JE ks. bp Stanisław Salaterski. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod basztę przy ulicy Wałowej, stanowiącej niegdyś element murów obronnych, których bronili bracia kurkowi. W trakcie przemarszu król kurkowy elekt wraz z marszałkami złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II oraz pod pomnikiem Króla Władysława Łokietka, który w 1330 roku nadał naszemu miastu prawa miejskie. Na miejscu uroczystości, po odegraniu hymnu brackiego, przybyłych powitał prezes TSBK w Tarnowie Brat Paweł Krywański. Prezydent Miasta Tarnowa Brat Roman Ciepiela oraz Prezes TSBK w Tarnowie dokonali intronizacji Króla Kurkowego A.D. 2022 Brata Stanisława Barnasia, który przyjął przydomek „Securus”. Akty Intronizacyjne otrzymali również Marszałkowie Grzegorz Mądel i Boguslaw Plezia. Przechodnie insygnia przekazali ustępujący Król Kurkowy Bogusław Świtek i Marszałkowie Tomasz Wojtaszek i Witold Suda. Łańcuch z kurem otrzymał również Młodzieżowy Król Kurkowy 2022 Patryk Kawa. Po zakończeniu ceremonii intronizacyjnej orszak bracki z nowym królem kurkowym powrócił do Parku Strzeleckiego. Uroczysty bal organizowany, zgodnie z wielowiekową tradycją, przez króla kurkowego i marszałków odbył się w Restauracji „Podzamcze” na Górze Św. Marcina.

Zdjęcia w Galerii

Walne Zgromadzenie

28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie naszego bractwa. Na przewodniczącego zebrania wybrano Brata Jana Błaszkiewicza, a na sekretarza Brata Jerzego Gajdosza. W skład Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej weszli Bracia Piotr Mikosz, Andrzej Sasak i Jerzy Czerwiński, a Komisji Uchwał i Wniosków Bracia Marian Wojtyłko, Piotr Ostafil i Stanisław Barnaś. Prezes TSBK Brat Paweł Krywański przedstawił sprawozdanie z działalności bractwa w ostatnim roku. Następnie Bracia zastali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym, odczytanym prze Skarbnika Brata Tomasza Wojtaszka. Brat Marek Juszkiewicz przedstawił sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wizytatorskiej, zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium. O działalności Sądu Brackiego w minionym roku poinformował zebranych Brat Marian Wojtyłko. Po potwierdzeniu prawomocności Zgromadzenia Bracia jednogłośnie udzielili władzom bractwa absolutorium. Jednogłośnie przyjęto wniosek o odwołaniu Brata Stanisława Barnasia z Komisji Wizytatorskiej, w związku z obowiązkami Króla Kurkowego. Podjęto decyzje, dotyczące stworzenia strzelnicy pneumatycznej w siedzibie bractwa, nowych strojów organizacyjnych i podniesienia wysokości składek.

Zdjęcia w galerii

Strzelanie Królewskie

W dniu 07.05.2022r. na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Fiuku odbyło się, pierwsze po dwuletniej pandemicznej przerwie, Strzelanie Królewskie.

Na strzelanie przybyły delegacje bractw Okręgu Krakowskiego : krakowskiego na czele z Królami Aleksandrem Adamskim i Zbigniewem Wolframem, gorlickiego z Królem A.D. Grzegorzem Albrechtowiczem i Królem Elektem Pawłem Czeszykiem oraz lubelskiego z Hetmanem Kazimierzem Gajkiem

Na wstępie odśpiewano hymn Bracki, po czym Prezes Brat Paweł Krywański powitał wszystkich przybyłych na strzelanie, a Ceremoniarz Brat Piotr Sumara omówił regulamin strzelecki i zasady bezpiecznego obsługiwania się z bronią palną.

Turniej strzelecki rozpoczęły zawody do Tarczy VIP, w których zwyciężył Brat Aleksander Adamski.

Królem Młodzieżowym został uczeń Rzemieślniczego centrum Szkolenia – Patryk Kawa.

Tytuł Króla Bractwa Tarnowskiego na lata 2022/2023 wystrzelał Brat Stanisław Barnaś, tytuł I Marszałka zdobył Brat Grzegorz Mądel, a tytuł II Marszałka zdobył Brat Bogusław Plezia

Tarczę Specjalną Tarczę zdobył Brat Roman Korczak

W ogólnych zawodach strzeleckich do poszczególnych tarcz zwyciężyli:
– Prezydenta Miasta Tarnowa – Brat Jerzy Gałczyński
– Prezesa T.S.B.K. w Tarnowie – Brat Grzegorz Adamski
– Króla A.D. 2019 – Brat Paweł Krywański
– Wiceprezesa T.S.B.K. w Tarnowie – Brat Piotr Sumara
– Charytatywnej – Brat Grzegorz Adamski

Po ceremonii wręczenia trofeów i wzniesieniu brackich wiwatów Prezes Brat Paweł Krywański i Król elekt Brat Stanisław Barnaś podziękowali za udział w uroczystych zawodach strzeleckich oraz szlachetną rywalizację, a następnie uczestnicy zostali zaproszeni na biesiadę bracką.