arrow

Wydarzenia

ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

W dniu 24.10.2019 roku odbyło się w Domu Brackim w Tarnowie Zebranie Delegatów Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Zasadniczym celem zebrania było zakończenie, trwającego od 2018 roku okresu „interregnum” w Okręgu Krakowskim. Historycznego wymiaru zebraniu dodała   obecność, po raz pierwszy w historii okręgu, delegatów bractwa gorlickiego. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich reprezentował wiceprezes Zjednoczenia brat Zdzisław Grzelka. W skład nowo wybranego Zarządu Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych weszli:

Prezes: Jan Dziura-Bartkiewicz

V-ce Prezes: Piotr Ostafil

V-ce Prezes:  Józef Mendyka

Sekretarz: Jerzy Czerwiński

Z-ca Sekretarza: Jerzy Gałczyński

Marszałek: Janusz Wójcik

Strzelmistrz: Marek Rogóż

zdjęcia w Galerii

STRZELANIE JESIENNE ORAZ ZAWODY O TYTUŁ KRÓLA OKRĘGU KRAKOWSKIEGO BRACTW KURKOWYCH

W pierwszą sobotę jesieni, 28 września 2019r., na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnowie odbyły się jesienne zawody strzeleckie naszego bractwa oraz strzelanie o tytuły króla i marszałków Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych. Po wprowadzeniu sztandaru Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie zgromadzeni bracia odśpiewali Hymn Bracki.  Następnie prezes TSBK w Tarnowie brat Andrzej Mróz przywitał przybyłych na turniej strzelecki.

Naszymi gośćmi w tym dniu byli bracia kurkowi z Krakowa z królem kurkowym A.D. 2018 Zbigniewem Wolframem „Niepodległym” , z Gorlic z królem kurkowym A.D. 2019 Grzegorzem Albrechtowiczem „Grzegorzem z Biecza „ oraz z Lublina z hetmanem Kazimierzem Gajkiem. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentował wiceprezes Zjednoczenia KBS RP brat Zdzisław Grzelka . Gościliśmy również rzecznika prasowego Zjednoczenia KBS RP brata Mariana Satałę. Brat Zdzisław Grzelka poinformował zebranych o przyznaniu przez Prezydium EGS naszemu bratu Piotrowi Ostafilowi Brązowego Krzyża Zasługi Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców.

Po salwie armatniej z brackiej wiwatówki, przeprowadzeniu przez strzelmistrza brata Wacława Cichego szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na strzelnicy oraz wykonaniu pamiątkowego wspólnego zdjęcia rozpoczął się turniej strzelecki. Pierwszą konkurencją było strzelanie do Tarczy Honorowej z historycznego sowieckiego karabinu SWT 40 z 1941 roku  oraz karabinu szturmowego Sa vz. 58, stworzonego na wzór słynnego AK 47 przez naszych południowych sąsiadów. Dla braci kurkowych możliwość oddania strzałów z takiej broni stanowiła prawdziwą atrakcję.

Kolejnym punktem programu były zawody strzeleckie z karabinków kbks o 5 ufundowanych pucharów. Jednocześnie odbywały się eliminacje turnieju o tytuły króla i marszałków Okręgu Krakowskiego Bractw Strzeleckich.

Najlepszymi strzelcami w tym dniu okazali się bracia:

Tarcza Honorowa:

 1. Piotr Stuchły -Tarnów
 2. Mirosław Banach – Tarnów
 3. Andrzej Mróz- Tarnów

 

Tarcza Tarnowskiego Króla Kurkowego A.D. 2019 Bogusława Świtka :

 1. Mirosław Banach- Tarnów
 2. Robert Hebda- Tarnów
 3. Ryszard Zabłocki- Lublin

 

Tarcza Charytatywna:

 1. Jan Dziura – Bartkiewicz- Kraków
 2. Marek Kłodziński- Lublin
 3. Paweł Pejo- Lublin

 

Tarcza Prezydenta Miasta Tarnowa  :

 1. Jan Dziura – Bartkiewicz- Kraków
 2. Marek Kłodziński- Lublin
 3. Jerzy Oremczuk- Lublin

 

Tarcza  Ustępującego Prezesa Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych Jerzego Gałczyńskiego :

 1. Marek Kłodziński- Lublin
 2. Ryszard Zabłocki- Lublin
 3. Jan Dziura – Bartkiewicz- Kraków

 

Tarcza  Króla Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych A.D. 2018 Józefa Wodnickiego :

 1. Robert Hebda- Tarnów
 2. Jan Dziura – Bartkiewicz- Kraków
 3. Janusz Wójcik- Kraków

 

W turnieju o tytuły króla i marszałków Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych do strzelania finałowego zakwalifikowali się bracia:

 • Jan Dziura – Bartkiewicz- Kraków
 • Janusz Wójcik- Kraków
 • Stanisław Jędrzejczyk- Tarnów
 • Wojciech Dzierwa- Tarnów
 • Piotr Stuchły- Tarnów

W finale każdy z braci oddał po jednym strzale z karabinu czarnoprochowego do specjalnie na tę okazję przygotowanej drewnianej, ozdobnej tarczy, autorstwa naszego brata Wojciecha Drabczyńskiego.

Zdobywcą pierwszego miejsca, Królem Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych A.D. 2019 został brat Piotr Stuchły z Tarnowa. Drugie miejsce i tytuł I Marszałka Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych A.D. 2019 zdobył brat Wojciech Dzierwa z Tarnowa. Tytuł II Marszałka Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych A.D. 2019 przypadł zdobywcy trzeciego miejsca bratu Stanisławowi Jędrzejczykowi, również z bractwa tarnowskiego.

Po wręczeniu trofeów, przy sprzyjającej słonecznej aurze, odbył się tradycyjny, rodzinny piknik bracki.

Zarząd Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie dziękuje wszystkim obecnym na zawodach za przybycie, za szacunek dla naszych wielowiekowych tradycji oraz za prawdziwie braterską atmosferę panującą w tym dniu na strzelnicy.

Szczególne wyrazy podziękowania za wsparcie naszego turnieju kierujemy do sprawdzonego od lat przyjaciela naszego bractwa Pana Artura Kopcia.

zdjęcia w Galerii

OBCHODY 99 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

15 sierpnia nasze Bractwo  uczestniczyło w tarnowskich obchodach 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Bracia: król kurkowy A.D. 2019 Bogusław Świtek „Venator”, marszałkowie Tomasz Wojtaszek i Witold Suda, prezes Andrzej Mróz, wiceprezes Wojciech Dzierwa, Piotr Ostafil, Stanisław Jędrzejczyk oraz Marek Juszkiewicz wzięli udział, w Bazylice katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, we mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem jej proboszcza ks. dr. Adama Nity, sprawowanej w intencji ojczyzny. Dalsza część obchodów rocznicowych miała miejsce pod Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem odsłoniętym w 1931 roku , poświęconym  „Nieznanemu Żołnierzowi Polskiemu Poległemu za Ojczyznę w latach 1914- 1920 „,  gdzie delegacja  TSBK w Tarnowie złożyła wiązankę kwiatów.

Bitwa Warszawska została nazwana 18 bitwą decydującą o losach świata, gdyż pokonanie armii Tuchaczewskiego zapobiegło rozprzestrzenieniu się bolszewickiej pożogi na Europę.

zdjęcia w Galerii

zdjęcia na www.rdn.pl

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

28 czerwca odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Na zgromadzenie przybyło 27 braci. Po przywitaniu uczestników zgromadzenia przez prezesa brata Andrzeja Mroza dokonano wyboru przewodniczącego obrad i sekretarza. Na przewodniczącego wybrano brata Andrzeja Mroza, a funkcję sekretarza powierzono bratu Piotrowi Ostafilowi. Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków – bracia: Jerzy Gajdosz, Jerzy Czerwiński, Marian Wojtyłko  oraz Komisji Skrutacyjno- Mandatowej – bracia: Tadeusz Rzońca, Piotr Stuchły, Tomasz Wojtaszek.

Brat prezes przedstawił sprawozdanie z działalności bractwa w pierwszym półroczu bieżącego roku, a po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjno- Mandatową kworum i potwierdzeniu ważności oraz prawomocności podejmowanych uchwał przystąpiono do głównego punktu spotkania, czyli zmian w zarządzie, koniecznych w świetle zapisów nowego Statutu TSBK w Tarnowie. Przed wyborem nowych członków, uzupełniających skład zarządu, rezygnację z funkcji Starszego Wizytatora złożył brat Marek Juszkiewicz. W tajnym głosowaniu Walne Zgromadzenie wybrało do zarządu 3 nowych braci: Marka Juszkiewicza, Wacława Cichego oraz Jerzego Gajdosza. Jednocześnie uzupełniono skład Komisji Wizytatorskiej o brata Stanisława Barnasia. Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu ogłoszono zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Następnie bracia zostali zaproszeni na poczęstunek bracki.

Po zamknięciu obrad  Zgromadzenia odbyło się pierwsze w nowym, poszerzonym składzie zebranie Zarządu TSBK w Tarnowie, podczas którego przydzielono funkcje w zarządzie poszczególnym członkom.

Obecny skład Zarządu Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu :

Prezes – Andrzej Mróz

I Wiceprezes – Paweł Krywański

II Wiceprezes – Wojciech Dzierwa

Skarbnik – Marek Juszkiewicz

Sekretarz – Piotr Ostafil

Ceremoniarz – Mirosław Banach

Strzelmistrz – Wacław Cichy

Gospodarz – Krzysztof Kowalski

Członek Zarządu – Stanisław Jędrzejczyk

Członek Zarządu – Jerzy Gajdosz

zdjęcia w Galerii

Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 w Tarnowie

22 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta intronizacja tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2019 Bogusława Świtka oraz jego marszałków Tomasza Wojtaszka i Witolda Sudy. W tym szczególnym dniu swoją obecnością nasze bractwo zaszczycili: Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UM Tarnowa Maria Zawada –Bilik, Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie mjr SG Winicjusz Tęczar, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotr Waręcki. Gościliśmy również braci z zaprzyjaźnionych bractw: z Krakowa z królem kurkowym AD 2019 Adamem Rajpoldem o przydomku „Casmirus”, z Ciężkowic z królem kurkowym Wiesławem Szurą oraz z Lublina.

Uroczystości rozpoczął przemarsz z Parku Strzeleckiego do Bazyliki Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przystrojonych w kontusze braci kurkowych oraz ich gości, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Mszy Świętej koncelebrowanej, sprawowanej w intencji Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie, przewodniczył kapelan bractwa JE ks. bp. Stanisław Salaterski, który w homilii przypomniał o roli, jaką w życiu Tarnowa na przestrzeni dziejów pełniło i pełni nadal Bractwo Kurkowe oraz przedstawił sylwetkę króla elekta, składając mu gratulacje oraz życzenia. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości intronizacyjnych udali się na miejsce ceremonii do tarnowskiego amfiteatru. W trakcie przemarszu nowy król kurkowy wraz z marszałkami złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Ceremonię intronizacyjną rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego. Następnie Prezes Bractwa brat Andrzej Mróz powitał zaproszonych gości oraz przedstawił w zarysie historię i cele naszego bractwa. Po odczytaniu Aktu Intronizacyjnego Prezydent Miasta Tarnowa przekazał Królowi Kurkowemu AD 2019 bratu Bogusławowi Świtkowi insygnia władzy królewskiej – srebrnego kura oraz pierścień królewski. Król przybrał przydomek „Venator”, czyli myśliwy. Kolejno akty nominacyjne oraz atrybuty marszałków, laski i łańcuchy, otrzymali marszałkowie AD 2019 bracia Tomasz Wojtaszek oraz Witold Suda. Po złożeniu ślubowania na sztandar bractwa nowy król kurkowy odczytał edykt królewski, po czym salwa armatnia ogłosiła mieszkańcom naszego grodu fakt dokonanej intronizacji. Intronizacja królewska to od kilku lat okazja do uhonorowania króla młodzieżowego, W tym roku najlepszym wynikiem na strzelnicy popisał się Krystian Sztyler i to on otrzymał z rąk prezesa bractwa przechodni Łańcuch królewski.

Tak ważne święto brackie jest doskonałą okazją do wręczenia Krzyży Zasługi Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Brązowymi Krzyżami zostali odznaczeni bracia Tadeusz Sitko i Witold Suda, Srebrnymi Krzyżami  bracia Józef Kropiowski, Stanisław Barnaś i Marek Juszkiewicz.  Za szczególne zasługi  dla bractwa Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Pani Maria Zawada-Bilik. Na zakończenie ceremonii głos zabrali zaproszeni goście Prezydent Roman Ciepiela oraz Wicestarosta Jacek Hudyma. Pan Wicestarosta uhonorował nasze bractwo Groszem Ziemskim Tarnowskim – najwyższym wyróżnieniem Powiatu Tarnowskiego. Uroczystości zakończyło odegranie hymnu brackiego, po czym orszak królewski wyruszył w drogę powrotną do Parku Strzeleckiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją nowa ekipa królewsko – marszałkowska zaprosiła uczestników ceremonii intronizacyjnej do restauracji Podzamcze, na wspaniałą ucztę królewską, która, jak przystało na miano nowego króla, obfitowała między innymi we wszelakiego rodzaju dziczyznę. Podczas wspaniałej zabawy, która trwała niemal do świtu, wielokrotnie wznoszono toasty: Wiwat król kurkowy Bogusław Świtek! Wiwat marszałkowie Tomasz Wojtaszek i Witold Suda! Wiwat! Wiwat! Wiwat!

zdjęcia w Galerii

Uroczystości Bożego Ciała

20 czerwca 2019 r. Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie uczestniczyło w diecezjalnych uroczystościach Bożego Ciała w Tarnowie. Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej JE ks. bp. Andrzeja Jeża, odprawiona została na Placu Katedralnym, a następnie odbyła się tradycyjna procesja ulicami tarnowskiej Starówki.

Nasze bractwo reprezentowali król kurkowy Roman Korczak „Medicus”  z marszałkami Stanisławem Barnasiem i Markiem Juszkiewiczem, prezes Andrzej Mróz,  wiceprezes Stanisław Jędrzejczyk, król elekt Bogusław Świtek, Tomasz Wojtaszek, Witold Suda, Roman Starzec, Robert Hebda.

zdjęcia w Galerii

Galeria zdjęć na www.tarnowska.tv

 

Wyjazd do Lublina i Zamościa

7 czerwca reprezentacja naszego bractwa kurkowego wyruszyła w dwudniową podróż na ziemię lubelską. W wyjeździe uczestniczyli bracia: król kurkowy A.D. 2018 Roman Korczak „Medicus” z marszałkami Stanisławem Barnasiem i Wojciechem Dzierwą, król elekt Bogusław Świtek, wiceprezes Paweł Krywański, Jan Błaszkiewicz, Jerzy Gajdosz, Krzysztof Kowalski, Piotr Stuchły oraz Wojciech Drabczyński.

W pierwszym dniu centralnym punktem naszej wizyty w Lublinie była uroczystość Inwestytury Rycerzy Św. Jana Kantego oraz instalacji nowych członków Lubelskiego Bractwa Strzelców Kurkowych Św. Jana Kantego, podczas mszy świętej w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem naszego rodaka z ziemi tarnowskiej JE ks. abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego. Po nabożeństwie delegacja braci spotkała się z księdzem arcybiskupem przekazując Jego Ekscelencji m.in. monografię Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie oraz rycinę przedstawiającą tarnowski Ratusz.

Kolejną pozycją w naszym programie tego dnia była obecność w gościnnych progach Dworu Anna w Jakubowicach Konińskich, niedaleko Lublina, na zaproszenie hetmana bractwa lubelskiego brata Kazimierza Gajka, właściciela dworu, gdzie odbywał się XIII Turniej Nalewek. Dobra zabawa połączona była ze szlachetnym celem, jakim była zbiórka charytatywna środków na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia, do której przyłączyli się również tarnowscy bracia kurkowi.

Następny dzień przeznaczony był na zwiedzanie perły renesansu, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Starego Miasta w Zamościu. Po Padwie północy, mieście, którym nie sposób się nie zauroczyć, oprowadzał nas i ze swadą przybliżał nam jego dzieje Pan Jerzy Kuśnierz, posiadający erudyczną wiedzę historyczną lokalny patriota.

Zdjęcia w Galerii

 

Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 w Krakowie

W niedzielę 2 czerwca delegacja tarnowskiego bractwa kurkowego uczestniczyła w uroczystościach intronizacji krakowskiego króla kurkowego. Nasze bractwo reprezentowali bracia: król kurkowy A.D. 2018 Roman Korczak „Medicus” z marszałkami Stanisławem Barnasiem i Markiem Juszkiewiczem, król elekt Bogusław Świtek, Jerzy Czerwiński, Jerzy Gajdosz, Krzysztof Kowalski, Piotr Ostafil oraz Wojciech Dzierwa.

Po wykonaniu tradycyjnego pamiątkowego wspólnego zdjęcia na terenie Parku Strzeleckiego bracia kurkowi oraz zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Krakowa, w asyście Orkiestry Dętej Grupy Azoty S.A. z Tarnowa, do bazyliki Mariackiej na mszę święta koncelebrowaną, pod przewodnictwem archiprezbitera bazyliki ks. Infułata Dariusza Rasia.

Dalsza część uroczystości intronizacyjnych miała miejsce na krakowskim Rynku Głównym. Król kurkowy A.D. 2019 Adam Rajpold oraz jego marszałkowie Dariusz Kaczmarczyk i Rafał Kowal przyjęli od poprzedników przechodnie insygnia. Król, który przybrał przydomek Casmirus, z rąk zastępcy prezydenta Krakowa, prof. Andrzeja Kuliga otrzymał akt nadania tytułu królewskiego. Po wygłoszeniu mowy intronizacyjnej przez króla i dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej przez zaproszonych gości orszak królewski powrócił do Parku Strzeleckiego, gdzie król Adam Rajpold „Casmirus” i jego marszałkowie zaprosili wszystkich na piknik bracki.

Bracia z Tarnowa złożyli nowej ekipie królewsko-marszałkowskiej gratulacje i życzenia oraz przekazali upominki związane z tarnowskim bractwem i miastem Tarnów.

Zdjęcia w Galerii

Mundurowy Dzień Dziecka w Skrzyszowie

1 czerwca, na zaproszenie Wójta Gminy Skrzyszów brata Marcina Kiwiora, bracia Paweł Krywański i Wojciech Dzierwa reprezentowali nasze bractwo podczas Mundurowego Dnia Dziecka w Skrzyszowie. Celem tej plenerowej imprezy, odbywającej się na Orliku już po raz piąty, jest przybliżenie najmłodszym pracy służb mundurowych, historii, szczególnie w kontekście militariów oraz popularyzacja zasad bezpieczeństwa, a wszystko to wplecione w konwencję gier i dobrej zabawy. Uczestniczą w niej służby mundurowe, organizacje paramilitarne oraz grupy rekonstrukcyjne.

W tym roku po raz pierwszy zaprezentowało się w Skrzyszowie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Stoisko brackie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Spore grono osób miało okazję zapoznać się z historią i celami działalności naszego bractwa. Szczególną atrakcję stanowiły nasze barwne stroje oraz broń czarnoprochowa. z której wystrzały, niosące się echem się ponad Orlikiem, roztaczające wokół woń czarnego prochu, nostalgicznie przywoływały minione dzieje, stanowiąc żywą lekcję historii dla uczestników pikniku.

Zdjęcia w galerii

Galeria zdjęć na stronie Gminy Skrzyszów

 

Strzelanie Królewskie w Tarnowie A.D. 2019

W sobotę 25 maja 2019r. na strzelnicy LOK w Tarnowie poznaliśmy osiemnastego, w historii najnowszej naszego bractwa, króla kurkowego. Uroczyste rozpoczęcie strzelania poprzedziła salwa z dziewięciu karabinów czarnoprochowych. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych wystawionych przez bractwa tarnowskie, krakowskie i gorlickie oraz odśpiewaniu Hymnu Brackiego wiceprezes TSBK w Tarnowie brat Paweł Krywański przywitał przybyłych na turniej strzelecki gości.

Nasze bractwo w tym dniu swoją obecnością zaszczycili, między innymi, Prezydent Miasta Tarnowa brat Roman Ciepiela, poseł na Sejm RP brat Michał Wojtkiewicz, członek Zarządu Grupy Azoty S.A. pan Artur Kopeć, Wójt Gminy Skrzyszów brat Marcin Kiwior, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie pan Andrzej Szpunar, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie pan ppłk Piotr Waręcki, Skarbnik Miasta Tarnowa brat Sławomir Kolasiński, Dyrektor Rzemieślniczej  Branżowej Szkoły I Stopnia  pani Magdalena  Drozd oraz nauczyciel i opiekun  koła strzeleckiego szkoły pan Zbigniew  Turek.

Gościliśmy również delegacje zaprzyjaźnionych bractw kurkowych: krakowskiego z królem bratem Zbigniewem Kwaterem „Binarnym” oraz królem elektem  bratem Adamem Rajpoldem,  gorlickiego z królem bratem Grzegorzem Albrechtowiczem „Grzegorzem z Biecza” oraz starszym bractwa bratem Józefem Mendyką, lubelskiego z hetmanem bractwa bratem Kazimierzem Gajkiem oraz przedstawiciela bractwa ciężkowickiego brata Jakuba Wronę.

Na zakończenie części powitalnej głos zabrał Prezydent Miasta Tarnowa brat Roman Ciepiela, dziękując braciom za kultywowanie prastarej tradycji bractwa kurkowego w naszym mieście oraz przypominając, że jesteśmy najstarszą organizacją, działającą w Tarnowie od czasów średniowiecza.

Turniej rozpoczęło strzelanie z karabinu czarnoprochowego o puchar VIP. Zwycięzcą został reprezentant  służb mundurowych ppłk Piotr Waręcki, który z rąk wiceprezesa bractwa brata Pawła Krywańskiego otrzymał zdobyty puchar. Następnie odbyły się finałowe strzelania młodzieżowe: chłopców – o tytuł młodzieżowego króla kurkowego oraz dziewcząt. Młodzieżowym królem kurkowym A.D. 2019 został Krystian Sztyler, a marszałkami Dominik Tryba oraz Damian Szal. W zawodach dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Aneta Jarosz, drugie Anna Rzeszutko, a trzecie Gabriela Cichoń. Najlepsi młodzieżowi strzelcy otrzymali cenne nagrody. Podczas trwania zmagań na strzelnicy tarnowski król kurkowy A.D. 2019 Roman Korczak „Medicus” , w asyście marszałków, wręczył medale królewsko- marszałkowskie.

Wreszcie nadszedł najbardziej oczekiwany moment, czyli strzelanie o godność króla kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie A.D. 2019. Został nim brat Bogusław Świtek. Jego marszałkami zostali bracia Witold Suda oraz Tomasz Wojtaszek. Po ogłoszeniu wyników na cześć nowej ekipy królewsko- marszałkowskiej oddano trzykrotną salwę honorową z brackiej wiwatówki. Wśród wiwatów król i marszałkowie przyjmowali gratulacje oraz życzenia od braci i zaproszonych gości. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii zaproszono wszystkich na piknik bracki oraz do udziału w otwartych zawodach strzeleckich z karabinków kbks do tarcz: królewskiej, Prezydenta Miasta Tarnowa, Grupy Azoty S.A., Starosty Powiatu Tarnowskiego, Wójta Gminy Skrzyszów, Prezesa Tadeusza Wrześniaka oraz charytatywnej, których laureatami zostali:

Tarcza Prezydenta Tarnowa

 1. Piotr Sumara
 2. Wojciech Dzierwa
 3. Piotr Stuchły

Tarcza Starosty Tarnowskiego

 1. Piotr Sumara
 2. Marek Kłodziński
 3. Maciej Żółciński

Tarcza Królewska

 1. Piotr Stuchły
 2. Jerzy Gałczyński
 3. Marek Kłodziński

Tarcza Grupy Azoty S.A.

 1. Jerzy Gałczyński
 2. Ryszard Zabłocki
 3. Piotr Sumara

Tarcza Prezesa Tadeusza Wrześniaka

 1. Jerzy Gałczyński
 2. Stanisław Barnaś
 3. Piotr Sumara

Tarcza Wójta Gminy Skrzyszów

 1. Piotr Sumara
 2. Andrzej Kondrat
 3. Maciej Żółciński

Po zakończonej rywalizacji strzeleckiej i wręczeniu nagród uczestnicy turnieju królewskiego jeszcze długo świętowali rozstrzygnięcia ze strzelnicy, korzystając z przepięknej, prawdziwie majowej pogody.

Zarząd Towarzystwa Strzeleckiego w Tarnowie dziękuje za wsparcie finansowe zawodów Prezydentowi Miasta Tarnowa bratu Romanowi Ciepieli, Staroście Powiatu Tarnowskiego panu Romanowi Łucarzowi, członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. panu Arturowi Kopciowi oraz Wójtowi Gminy Skrzyszów bratu Marcinowi Kiwiorowi

zdjęcia w Galerii

Strzelanie królewskie w Krakowie A.D. 2019

W dniu 18 maja 2019r., przy pięknej słonecznej pogodzie,  odbyło się strzelanie królewskie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie. Nasze bractwo reprezentowali bracia: król kurkowy Roman Korczak „Medicus”, wiceprezes Paweł Krywański, Jerzy Czerwiński, Piotr Ostafil, Bogusław Świtek, Piotr Stuchły, Wojciech Dzierwa i Tomasz Wojtaszek. Turniej tradycyjnie odbył się na strzelnicy „Pasternik”.

Strzelanie królewskie poprzedziły strzelania w kategorii VIP oraz kategorii królowie kurkowi i generałowie. Zwycięzca strzelania vipowskiego Pan Łukasz Gibała stanął w szranki o superpuchar ze zwycięzcą strzelania królewsko-generalskiego bratem Janem Dziurą-Bartkiewiczem. W tych prestiżowych zmaganiach lepszy okazał się Jan Dziura–Bartkiewicz, nie po raz pierwszy potwierdzajac umiejętności strzeleckie i prawo do królewskiego przydomka  „Strzelec”.

Następnie przyszła pora na najważniejsze rozstrzygnięcia na strzelnicy. Królem kurkowym A.D. 2019 został brat Adam Rajpold, a jego marszałkami bracia Rafał Kowal i Dariusz Kaczmarczyk. Nowa ekipa królewsko-marszałkowska otrzymała gratulacje i życzenia, między innymi  od braci z Tarnowa, po czym rozpoczął się piknik bracki oraz otwarte zawody strzeleckie.

zdjęcia w Galerii

INTRONZACJA KRÓLA KURKOWEGO A.D. 2019 W GORLICACH

3 maja delegacja tarnowskiego Bractwa Kurkowego uczestniczyła w ceremonii intronizacyjnej króla kurkowego AD 2019 Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach. Nasze bractwo reprezentowali bracia : wiceprezes Paweł Krywański, Jan Błaszkiewicz,  Piotr Ostafil , Jerzy Gajdosz, Krzysztof Kowalski, Andrzej Sasak, Piotr Mikosz, Bogusław Świtek, Wojciech Dzierwa , Wojciech Drabczyński i Tomasz Wojtaszek. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentował wiceprezes brat Zdzisław Grzelka. Do Gorlic przybyły również delegacje bractwa krakowskiego i nowo powstałego bractwa z Ciężkowic .

Intronizacja, wzorem roku ubiegłego, została włączona w obchody  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Stanisława Ruszela. Współcelebransami  byli, między innymi, kapłani związani z ruchem brackim : kapelan gorlickiego Bractwa Kurkowego ks. Stanisław Kogut oraz członek krakowskiego Bractwa Kurkowego ojciec Leon Pokorski (ofm). Na Rynku, po mszy świętej, w obecności władz samorządowych oraz licznie przybyłych Gorliczan,  nastąpił akt intronizacyjny króla AD 2019 Grzegorza Albrechtowicza oraz jego marszałków Piotra Potoka i Marka Wałęgi. Salwa z brackiej wiwatówki obwieściła ten doniosły fakt Gorlicom i światu. Następnie zgromadzeni udali się pod Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości, gdzie złożono kwiaty i wieńce. Kolejnym punktem ceremonii był przemarsz braci kurkowych, w asyście Orkiestry Dętej OSP z Dominikowic, wśród huków wystrzałów z broni czarnoprochowej, na miejsce biesiady królewskiej, do hotelu Margot, zlokalizowanego w malowniczym miejscu, gdzie do rzeki Ropy wpada jej prawobrzeżny dopływ Sękówka.

Po wykonaniu pamiątkowej wspólnej fotografii wszystkich braci kurkowych przez brata Mariana Satałę,  Pan Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza Gorlic, nadał nowemu królowi monarszy przydomek – Grzegorz z Biecza . Nowo intronizowany król kurkowy wraz z marszałkami odebrał gratulacje oraz okolicznościowe podarunki od zaproszonych gości.  Bracia z Gorlic, którzy wstąpili w szeregi bractwa już po jego utworzeniu otrzymali z rąk Starszego Bractwa brata Józefa Mendyki krzyże okolicznościowe gorlickiego bractwa – Frater Conditor.  W imieniu braci z Tarnowa brat  Paweł Krywański winszował nowej ekipie królewsko –marszałkowskiej  celnego oka i pewnej dłoni oraz złożył życzenia na rok pełnienia przez nich zaszczytnych funkcji. Król i marszałkowie otrzymali upominki nawiązujące do uroczystości intronizacji oraz związane z tarnowskim bractwem i miastem Tarnowem . Po zakończeniu części oficjalnej gości zaproszono na  ucztę królewską. Wśród atrakcji kulinarnych znalazły się między innymi wspaniały tort ufundowany przez ustępującą ekipę królewsko- marszałkowską, z symbolem gorlickiego bractwa oraz karabelą, dzik upolowany przez nowego króla, oraz lokalne trunki. Jedyna rzecz jakiej żałowali uczestnicy biesiady to… ograniczona pojemność żołądka, uniemożliwiająca degustację wszystkich, przygotowanych na tę okazję, smakowitych wiktuałów. Na szczęcie nie sprawdziły się niekorzystne prognozy pogody, a kapiący leniwie z nieba majowy kapuśniaczek, odświeżający wiosenne powietrze, nie był w stanie zakłócić przebiegu uroczystości.

zdjęcia w Galerii

Obchody 228 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Delegacja naszego bractwa w składzie: prezes Andrzej Mróz, wiceprezes Stanisław Jędrzejczyk, Król Kurkowy A.D. 2018 Roman Korczak „Medicus” oraz marszałkowie Stanisław Barnaś i Marek Juszkiewicz uczestniczyła w tarnowskich obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w bazylice katedralnej. Następnie uczestnicy obchodów rocznicowych przeszli pod Grób Nieznanego Żołnierza gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

Galeria zdjęć na www.tarnow.pl

Galeria zdjęć RDN