arrow

Wydarzenia

XVIII BAL KRÓLEWSKO-MARSZAŁKOWSKI

Tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału odbył się doroczny XVIII Bal Królewsko – Marszałkowski Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Swoje gościnne podwoje, nie po raz pierwszy, przed uczestnikami balu otwarł hotel Tarnovia, zapewniając, oprócz wykwintnych posiłków, atmosferę sprzyjającą doskonałej zabawie. Gości witali, w asyście tarnowskich Braci Kurkowych, Prezes Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Andrzej Mróz wraz z Wiceprezesem Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Andrzejem Sasakiem, wręczając przybyłym paniom róże, zgodnie z przyjętym w tarnowskim bractwie zwyczajem. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii z Królem Kurkowym A.D. 2017 Stanisławem Jędrzejczykiem „ Jędrzejem ze Zgłobic” oraz marszałkami Wojciechem Dzierwą i Wacławem Cichym na uczestników balu oczekiwał poczęstunek na wskroś polskim trunkiem – miodem pitnym.
Bal poprzedziła część oficjalna. Prezes Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Andrzej Mróz powitał przybyłych gości zgodnie z precedencją. Wśród sprawdzonych przyjaciół tarnowskiego Bractwa Kurkowego nie zabrakło licznie reprezentowanych delegacji braci z Krakowa i Gorlic. Następnie Wiceprezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisław Grzelka wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, a zarazem krakowskim Królem Kurkowym A.D. 2017 Piotrem M. Mikoszem „Europejczykiem” dokonali aktu dekoracji odznaczeniami Zjednoczenia tarnowskich braci, szczególnie zasłużonych w popularyzacji idei bractw kurkowych : Prezesa Honorowego tarnowskiego Bractwa Kurkowego Jerzego Czerwińskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, skarbnika tarnowskiego Bractwa Kurkowego Pawła Krywańskiego Krzyżem Komandorskim, Króla Kurkowego Stanisława Jędrzejczyka „Jędrzeja ze Zgłobic” Krzyżem Oficerskim, a marszałka Wojciecha Dzierwę i ceremoniarza tarnowskiego Bractwa Kurkowego Mirosława Banacha Krzyżami Rycerskimi. Kolejno Prezes Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Andrzej Mróz oraz Król Kurkowy Stanisław Jędrzejczyk „Jędrzej ze Zgłobic” wręczyli Krzyże Zasługi Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Złote Krzyże Zasługi otrzymali, wspierający tarnowskie bractwo: Pan Tadeusz Wrześniak, właściciel mieszczącej się w Ładnej największej w Polsce huty szkła ręcznie formowanego oraz Pan Artur Kopeć, członek Zarządu Grupy Azoty S.A.. Tarnowskie Krzyże Zasługi przyznano również braciom kurkowym: złoty Józefowi Mendyce, Starszemu Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach oraz srebrny Marianowi Satale z krakowskiego Bractwa Kurkowego. Krakowski Król Kurkowym Piotr M. Mikosz „Europejczyk” odznaczył Króla Kurkowego A.D. 2013 Jerzego Gajdosza „Sądeczanina” srebrnym Krzyżem Zasługi krakowskiego Bractwa Kurkowego, a wręczając tarnowskim braciom „Guzy Oracewicza” oraz medale królewsko-marszałkowskie podkreślił bliskie przyjacielskie relacje łączące Jego osobę z wieloma braćmi z Tarnowa.
Bal Królewsko – Marszałkowski to także uroczystość pasowania na pełnoprawnych członków tarnowskiego Bractwa Kurkowego braci, którzy odbyli roczny staż kandydacki, oraz przyjęcia nowych kandydatów do bractwa. W tym roku po złożeniu uroczystego ślubowanie przed Sztandarem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Tarnowie w poczet członków tarnowskiego bractwa został przyjęty brat Tomasz Wojtaszek, natomiast okres próbny rozpoczęli Sławomir Kozioł i Witold Suda.
Bal rozpoczął się staropolskim obyczajem od poloneza. Barwny korowód poprowadził, w takt dźwięków muzyki Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”, tarnowski Król Kurkowy wraz z małżonką i niczym w tej polskiej epopei narodowej:
… szły pary po parach hucznie i wesoło,
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów;
Mieniła się cętkowata, różna barwa strojów…

Jednym z ważnych, od wielu lat stałych, punktów tarnowskiego Balu Królewsko – Marszałkowskiego jest aukcja charytatywna. Dochód z obecnej, wzorem roku ubiegłego, ma być przeznaczony na wsparcie potrzebujących rodzin w ramach Radiowego Dzieła Miłosierdzia radia RDN Małopolska. Licytację poprzedziło wręczenie przez Panią Justynę Dziedzic , Dyrektor Biura Promocji RDN listu z podziękowaniem dla tarnowskiego Bractwa Kurkowego za ubiegłoroczne wsparcie dobroczynnej działalności tej rozgłośni. Pani Dyrektor przekazała również na licytację voucher, upoważniający do współprowadzenia programu na antenie RDN Małopolska. Podczas aukcji uczestnicy balu po raz kolejny pokazali , że nieobca jest im empatia i wrażliwość na potrzeby innych, dzięki czemu tarnowskie bractwo będzie mogło spełnić swoją obietnicę finansowej pomocy potrzebującym.
Dla gości balu , którzy w większości do białego rana doskonale bawili się przy muzyce krakowskiego zespołu Oman Band z pewnością był to niezapomniany wieczór. Wszystkim przybyłym Zarząd Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie oraz król z marszałkami serdecznie dziękują za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia za rok.
Link do galerii

Walne zgromadzenie

23 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Bractwa za rok 2017 oraz finansowego bracia udzielili absolutorium Zarządowi Bractwa. W związku z planowaną nowelizacją Statutu Bractwa powołano komisję statutową, której zadaniem jest opracowanie nowej wersji tego aktu prawnego. W jej skład weszli bracia Andrzej Mróz, Jerzy Gajdosz, Marek Juszkiewicz, Mirosław Banach oraz Wojciech Dzierwa. Prezes Bractwa Andrzej Mróz zapoznał zebranych z decyzją brata Andrzeja Sasaka, który zrezygnował z funkcji wiceprezesa i członka zarządu, w związku z obowiązkami zawodowymi, uniemożliwiającymi mu w chwili obecnej zaangażowanie w tej formie w działalność Bractwa, jednocześnie zgłaszając gotowość do dalszego wspierania Zarządu swoim doświadczeniem, wiedzą oraz radą. Skład Zarządu decyzją Zgromadzenia uzupełnił brat Wojciech Dzierwa. Dokonano również wyboru delegatów na krajowy Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Jarocinie. Zostali nimi bracia Andrzej Mróz, Jerzy Czerwiński i Jerzy Gajdosz. Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się zebranie Zarządu, podczas którego funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych powierzono bratu Pawłowi Krywańskiemu. Ostatnim punktem spotkania był poczęstunek pysznym wielkanocnym żurkiem przygotowanym przez brata Krzysztofa Kowalskiego.

Krzysztof Kowalski Rycerzem Św. Sebastiana

Od 7 kwietnia 2018 r. Tarnowskie Bractwo Kurkowe ma w swoich szeregach drugiego Rycerza Zakonu Św. Sebastiana. Został nim brat Krzysztof Kowalski.
Europejski Zakon Rycerski Świętego Sebastiana działa przy Europejskiej Wspólnocie Strzelców Historycznych (EGS). Jego dewiza, którą podczas inwestytury zobowiązuje się przestrzegać każdy nowoprzyjęty rycerz, brzmi „ Pro Deo , Pro Europae Christiane Unitate, Pro Vita”, co znaczy “ Dla Boga, Dla Jedności Chrześcijańskiej Europy, Dla Życia”. Celem zakonu jest wspieranie finansowe EGS oraz działalność społeczna i charytatywna. Patronem zakonu jest św. Sebastian, który z rozkazu cesarza Dioklecjana poniósł męczeńską śmierć, za wystąpienie w obronie prześladowanych chrześcijan. Święty Sebastian jest również patronem żołnierzy, myśliwych, rusznikarzy, strzelców, bractw kurkowych, łuczników, czy Gwardii Szwajcarskiej.
Ceremonia rycerskiej inwestytury naszego brata odbyła się czeskim Žatecu, w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Kostel Nanebevzetì Panny Marie), podczas mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji litomierzyckiej JE ks.bp. Jana Baxanta. Jednym z celebransów był o. Leon Pokorski OFM, były marszałek Bractwa Kurkowego w Krakowie.
Te uroczyste i niezapomniane chwile brat Krzysztof Kowalski pragnął przeżyć wspólnie z przyjaciółmi z Tarnowskiego Bractwa Kurkowego. Wśród braci z Tarnowa, którzy wraz z małżonkami towarzyszyli mu w trakcie inwestytury byli Prezes brat Andrzej Mróz, Prezes Honorowy brat Jerzy Czerwiński, Wiceprezes brat Paweł Krywański, Marszałek AD 2017 brat Wojciech Dzierwa, brat Jerzy Gajdosz – pierwszy w Tarnowie Rycerz Zakonu Św. Sebastiana, brat Sławomir Kolasiński, brat Tadeusz Rzońca, brat Mariusz Malec, brat Józef Kropiowski, brat Bogusław Świtek.
Tarnowscy bracia udali się do Czech wspólnie z delegacją braci z Krakowa, w której między innymi byli Wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brat Zdzisław Grzelka, Prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych brat Jerzy Gałczyński, Król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych AD 2017 brat Jan Dziura-Bartkiewicz, krakowski Król Kurkowy Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej ZBK brat Piotr M. Mikosz, oraz bracia Mirosław Malinowski i Marian Satała, którzy w Žatecu również dostąpili zaszczytu przyjęcia do elitarnego grona rycerzy św. Sebastiana.
Po uroczystościach związanych z inwestyturą ich uczestnicy udali się do pobliskiej miejscowości Nesuchyně na przygotowaną przez bractwa czeskie biesiadę. Podczas kolacji 70 urodziny obchodził prezydent EGS Karol Ludwik książę de Merode. Prezes Tarnowskiego Bractwa Kurkowego brat Andrzej Mróz złożył z tej okazji dostojnemu jubilatowi życzenia oraz wręczył pamiątkowy upominek.
Ze względu na bliskość stolicy Czeskiej Republiki powrót do domu w dniu następnym poprzedziło jej zwiedzanie, z przewodnikiem i indywidualne. Przy pięknej wiosennej pogodzie praskie krajobrazy i barwne uliczki starego miasta wyglądały szczególnie urokliwie, pozostawiając niezatarte wrażenia. Do Polski uczestnicy wyprawy do Žateca powrócili w późnych godzinach nocnych pełni niezapomnianych doznań i przeżyć, a Okręg Krakowski Bractw Kurkowych od 7 kwietnia 2018 r. wzbogacił się o 3 nowych Rycerzy Zakonu Św. Sebastiana.

Obrady Rady Królewskiej

W dniu 18.04 2018 r. pod przewodnictwem Króla Stanisława Jędrzejczyka „Jędrzeja ze Zgłobic” zebrała się Rada Królewska Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2018. Ponadto uzgodniono zasady powoływania Kapituły d/s Odznaczeń, jako wniosek Rady do Statutu Bractwa.
Brat Jerzy Gajdosz zgłosił inicjatywę tzw. „Medalu Królewskiego”, który byłby wyróżnikiem tych braci, którzy w przeszłości piastowali tytuł Króla Bractwa.
Rada uznała konieczność opracowania okolicznościowego odznaczenia przyznawanego osobom, które współpracują z Bractwem lub przyczyniają się do budowania jego prestiżu.Link do galerii

Uroczystości Katyńskie

W dniu 23 kwietnia tarnowscy Bracia Kurkowi uczcili pamięć pomordowanych Polaków w Katyniu. o uroczystej mszy w kościele Św. Filipa Neri złożyli biało czerwona wiazankę pod pomnikiem nieznanego żołnierza.

Link do galerii

Pomoc dla ubogich

W dniu 27 kwietnia, po raz kolejny tarnowscy bracia kurkowi wsparli najuboższych przekazując środki finansowe na Radiowe Dzieło Miłosierdzia.

Intronizacja Króla Kurkowego w Gorlicach

W dniu 3 maja delegacja tarnowskiego Bractwa Kurkowego uczestniczyła w ceremonii intronizacyjnej króla kurkowego AD 2018 Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach. Nasze bractwo reprezentowali bracia : król kurkowy AD 2017 Stanisław Jędrzejczyk „Jędrzej ze Zgłobic”, marszałkowie Wojciech Dzierwa i Wacław Cichy, wiceprezes Paweł Krywański i Piotr Stuchły. Podczas tegorocznych zawodów strzeleckich w Gorlicach o godność króla kurkowego najlepszym strzelcem okazał się brat Mieczysław Kamiński, a tytuły marszałków wystrzelali bracia Ryszard Rozwadowski i Jerzy Gibała. Nowy król przybrał przydomek nawiązujący do jego aktywności zawodowej, albowiem „Iudex” w języku łacińskim oznacza sędziego. Do Gorlic przyjechali również bracia z Krakowa : król kurkowy AD 2017 Piotr M. Mikosz „Europejczyk”, Prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Jerzy Gałczyński oraz Marian Satała.
Intronizacja została połączona z obchodami 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Pannyod mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem kapelana gorlickiego Bractwa Kurkowego ks. Stanisława Koguta. Następnie na Rynku w Gorlicach, przy pięknej słoneczniej aurze, w obecności tłumnie zgromadzonych Gorliczan, odbyła się intronizacja, połączona z przyjęciem przechodnich insygniów władzy królewskiej przez nowego króla, oraz lasek marszałkowskich przez jego marszałków. Kolejno zgromadzeni przemaszerowali pod tablicę pamiątkową, poświęconą Aleksandrowi hr. Skrzyńskiemu, wmurowaną przy ulicy 3 Maja, na byłym budynku starostwa gorlickiego, w którym pracował u progu swojej wielkiej politycznej kariery, urodzony w pobliskich Zagórzanach, przyszły premier II RP. Po częściach artystycznej i oficjalnej złożono pod tablicą kwiaty i wieńce, po czym barwny korowód braci kurkowych, w asyście Orkiestry Dętej OSP z Dominikowic, przemaszerował malowniczymi uliczkami na miejsce biesiady królewskiej, do położonego w sąsiedztwie Parku Miejskiego oraz rzek Ropy i Sękówki hotelu Margot.
W hotelu miała miejsce kontynuacja uroczystości intronizacyjnych. Nowy król kurkowy z marszałkami odebrał gratulacje oraz zwyczajowe upominki od zaproszonych gości. Abdykujący król otrzymał pamiątkowy łańcuch z miniaturą kura, symbol pełnienia godności króla kurkowego, a bracia założyciele zostali udekorowani medalami okolicznościowymi. Po zakończeniu części oficjalnej król i marszałkowie zaprosili na ucztę w iście królewskim stylu.

Uroczystości Konstytucji 3 maja

W dniu 3 maja tarnowscy Bracia Kurkowi wzięli udział w uroczystościach upamiętniajacych uchwalenie konstytucji .

Strzelanie królewskie 2018

W dniu 26 maja 2018r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Tarnowie, odbyło się jedno z najważniejszych w kalendarzu każdego bractwa kurkowego wydarzeń, czyli doroczne zawody strzeleckie o godności króla kurkowego i jego marszałków.
Dopisała nie tylko pogoda. W odświętnych strojach przybyli licznie tarnowscy bracia kurkowi. Swą obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Tarnowa brat Roman Ciepiela, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pagacz, Komendant Miejski Policji mł. insp. Mariusz Dymura, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk. Piotr Waręcki, brat Zdzisław Grzelka wiceprezes zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, brat Jerzy Gałczyński Prezes Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych oraz brat Marian Satała rzecznik prasowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentował Król Kurkowy AD 2017, a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia KBS RP brat Piotr M. Mikosz „Europejczyk”. Na czele delegacji braci gorlickiego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów stał niedawno intronizowany Król Kurkowy AD 2018 Mieczysław Kamiński „Iudex”.
Turniej rozpoczął się od części oficjalnej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu brackiego wszystkich przybyłych przywitał prezes bractwa brat Andrzej Mróz. Kolejno głos zabrali prezydent Roman Ciepiela i brat Zdzisław Grzelka. Po przemówieniach Komendant Miejski Policji mł. insp. Mariusz Dymura został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie.
Zawody strzeleckie rozpoczęły się od strzelania z broni czarnoprochowej o puchar VIP. Najlepszym strzelcem i zdobywcą pucharu okazał się Pan Ryszard Pagacz. Kolejno w szranki stanęła młodzież z Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych im. Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie, rywalizując o tytuł króla młodzieżowego. Zwycięzcą, po raz drugi z rzędu, został Mateusz Kwaśny. Król młodzieżowy oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca Krystian Sztyler i Dominik Tryba otrzymali pamiątkowe nagrody. Sprawdzianowi umiejętności strzeleckich zostali poddani również aktualni królowie bractw Okręgu Krakowskiego z Krakowa, Gorlic i Tarnowa. Po niezwykle wyrównanych zmaganiach okazało się , że zwyciężyli ex aequo król krakowski i tarnowski. Ponieważ przewidziano tylko jeden puchar królewski, tarnowski król Stanisław Jędrzejczyk „Jędrzej ze Zgłobic”, trzymając się reguł staropolskiej gościnności, ustąpił pola królowi krakowskiemu i to Piotr M. Mikosz „Europejczyk” stał się posiadaczem tego trofeum.
Po tej turniejowej „rozgrzewce” nadszedł moment najważniejszych i najbardziej oczekiwanych rozstrzygnięć na strzelnicy. W rywalizacji o tytuł króla najcelniejsze oko w tym dniu należało do brata Romana Korczaka, który został tym samym królem kurkowym AD 2018, elektem, do czasu uroczystej intronizacji , która odbędzie się 23 czerwca, podczas Dni Tarnowa. Tytuły jego marszałków wywalczyli bracia Stanisław Barnaś i Marek Juszkiewicz. Po ogłoszeniu wyników rozległy się salwy armatnie i wystrzały z broni czarnoprochowej, którym towarzyszyły gratulacje dla zwycięzców oraz tradycyjne okrzyki – Wiwat król ! Wiwat marszałkowie !
Na zakończenie zawodów odbyły się strzelania otwarte o puchary Prezydenta Tarnowa, Starosty, Królewski, Grupy Azoty S.A., Prezesa Wrześniaka i Charytatywny. Miejsca na podium zajęli:
Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa
1. Roman Korczak ( Tarnów)
2. Marian Satała (Kraków)
3. Janusz Malec ( Tarnów)
Puchar Starosty
1. Krzysztof Kowalski ( Tarnów)
2. Piotr Mikosz ( Tarnów)
3. Józef Kropiowski ( Tarnów)
Puchar Królewski
1. Mirosław Banach ( Tarnów)
2. Jerzy Gałczyński (Kraków)
3. Wojciech Dzierwa ( Tarnów)
Puchar Grupy Azoty
1. Jerzy Gałczyński (Kraków)
2. Zdzisław Grzelka (Kraków)
3. Mieczysław Kamiński ( Gorlice)
Puchar Tadeusza Wrześniaka
1. Jerzy Gałczyński (Kraków)
2. Ryszard Rozwadowski ( Gorlice)
3. Krzysztof Kowalski ( Tarnów)
Puchar Charytatywny
1. Robert Hebda ( Tarnów)
2. Jerzy Gałczyński (Kraków)
3. Jerzy Wojnarski ( Gorlice)
Po wręczeniu nagród odbył się piknik bracki, okazja do wspominania i komentowania dopiero co zakończonych zawodów przy smacznych potrawach, przygotowanych przez brata Krzysztofa Kowalskiego.
Zarząd Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie składa szczególne podziękowania za wsparcie finansowe turnieju Panu Romanowi Ciepieli Prezydentowi Miasta Tarnowa, Panu Romanowi Łucarzowi Staroście Tarnowskiemu oraz Panu Arturowi Kopciowi członkowi zarządu Grupy Azoty SA.

Link do galerii.

Uroczystości Bożego Ciała 2018

W dniu 31.05.2018r. przypadło w tym roku Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W diecezjalnych uroczystościach Bożego Ciała uczestniczyła delegacja Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie w składzie: prezes Andrzej Mróz, król kurkowy AD 2017 Stanisław Jędrzejczyk „Jędrzej ze Zgłobic” z marszałkami Wojciechem Dzierwą i Wacławem Cichym, król elekt Roman Korczak, byli królowie tarnowscy Andrzej Sasak, Roman Starzec, Sławomir Kolasiński, Piotr Stuchły, Piotr Ostafil oraz bracia Marek Juszkiewicz i Robert Hebda.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej JE ks.bp Andrzej Jeż, a jednym z celebransów był kapelan tarnowskiego Bractwa Kurkowego JE ks.bp Stanisław Salaterski. Po nabożeństwie na placu katedralnym uformowała się procesja eucharystyczna, która przeszła ulicami Katedralną, Targową, Bernardyńską, Szeroką i Wałową do czterech ołtarzy polowych. Na zakończenie tegorocznych uroczystości Bożego Ciała nad placem katedralnym wybrzmiała odśpiewana przez tłumnie zgromadzonych wiernych pieśni „Boże coś Polskę”, której szczególnego wydźwięku nadaje obchodzona w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

INTRONIZACJA KRÓLA KURKOWEGO A.D. 2018

23 czerwca 2018 roku odbyła się ceremonia intronizacji tarnowskiego Króla Kurkowego AD 2018. Niesprzyjająca aura nie była w stanie odstraszyć braci kurkowych z Tarnowa oraz ich gości od towarzyszenia, w tej podniosłej chwili, nowemu królowi bratu Romanowi Korczakowi oraz jego marszałkom bratom Stanisławowi Barnasiowi i Markowi Juszkiewiczowi. Podczas intronizacji Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie swą obecnością zaszczycili: Prezydent Miasta Tarnowa, a jednocześnie Brat Honorowy Roman Ciepiela, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Pan Zbigniew Karciński, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie mł. insp. Witold Ślęzak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie mjr SG Łukasz Olenicz, Prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych brat Jerzy Gałczyński. Na czele delegacji krakowskiego Bractwa Kurkowego stał król Kurkowy AD 2018 Zbigniew Wolfram „Niepodległy”, a delegacji gorlickiego Bractwa Kurkowego przewodził król kurkowy AD 2018 Mieczysław Kamiński „Judex”. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od przemarszu ulicami Tarnowa, z Parku Strzeleckiego do Bazyliki Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odświętnie przystrojonych w kontusze braci kurkowych oraz ich gości, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych W Tarnowie-Mościcach. Mszy Świętej koncelebrowanej, sprawowanej w intencji Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie, przewodniczył kapelan bractwa JE ks. bp. Stanisław Salaterski, który w homilii przypomniał, jak znaczącą rolę w życiu Tarnowa, na przestrzeni dziejów, pełniło i pełni nadal Bractwo Kurkowe oraz przedstawił sylwetkę króla elekta, składając mu gratulacje oraz życzenia. Po mszy świętej nowy król kurkowy wraz z marszałkami złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, a następnie przemaszerowano na Rynek, gdzie na scenie, zainstalowanej z okazji odbywających się Dni Tarnowa, miała nastąpić ceremonia intronizacji. Po odegraniu przez orkiestrę Mazurka Dąbrowskiego Prezes Bractwa brat Andrzej Mróz powitał zaproszonych gości oraz przedstawił w zarysie historię i cele Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Po wystąpieniu Prezesa oraz odczytaniu przez niego Aktu Intronizacyjnego Prezydent Miasta Tarnowa, w asyście Prezesa Bractwa, przekazał Królowi Kurkowemu AD 2018 bratu Romanowi Korczakowi insygnia władzy królewskiej – srebrnego kura oraz pierścień królewski. Król, znany tarnowski lekarz, przybrał imię „Medicus”. Następnie z rąk Pana Prezydenta akty nominacyjne oraz atrybuty marszałków, laski i srebrne łańcuchy, otrzymali marszałkowie AD 2018 bracia Stanisław Barnaś i Marek Juszkiewicz. Po złożeniu ślubowania na sztandar bractwa król kurkowy AD 2018 odczytał edykt królewski, po czym salwa armatnia ogłosiła mieszkańcom grodu Leliwitów fakt dokonanej intronizacji. Podczas ceremonii wielokrotnie wznoszono wiwaty na cześć króla i jego marszałków. To najważniejsze w życiu bractwa kurkowego wydarzenie jest zawsze doskonałą okazją do uhonorowania Krzyżami Zasługi Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie. Brązowymi Krzyżami zostali odznaczeni bracia: Wojciech Drabczyński, Marek Juszkiewicz i Stanisław Barnaś oraz V-ce Starosta Zbigniew Karciński i opiekun drużyny strzeleckiej ZSZ im. Bractwa Kurkowego Zbigniew Turek. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono brata Mieczysława Kamińskiego, gorlickiego króla kurkowego. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście Prezydent Roman Ciepiela, Wicestarosta Zbigniew Karciński oraz Prezes Okręgu Jerzy Gałczyński. Uroczystą intronizację zakończyło odegranie hymnu brackiego. Po uformowaniu orszaku królewskiego ruszono, przy dźwiękach muzyki marszowej, w drogę powrotną do Parku Strzeleckiego. Uczestnicy pochodu zatrzymali się przy pomniku króla Władysława Łokietka, aby złożyć kwiaty i oddać hołd temu, który nadał Tarnowowi prawa miejskie w 1330 roku. Po powrocie do siedziby brackiej wykonano przed budynkiem Celestatu pamiątkowe fotografie, po czym, na zaproszenie króla i marszałków, uczestnicy uroczystości udali się na górę Św. Marcina do należącej do restauracji Podzamcze, na wspaniałą ucztę intronizacyjną. Goście odwdzięczyli się, miłą każdemu gospodarzowi, dobrą zabawą i wznoszonymi toastami: Wiwat król kurkowy AD 2018 Roman Korczak ! Wiwat marszałkowie Stanisław Barnaś i Marek Juszkiewicz ! Wiwat! Wiwat! Wiwat!
Link do galerii.