arrow

Wydarzenia

Spotkanie opłatkowe Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej

W dniu Święta Trzech Króli delegacja naszego Bractwa uczestniczyła gościnnie w spotkaniu opłatkowym Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej, zorganizowanym w tym roku w Nowym Sączu. Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Św. Małgorzaty mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej dr. Andrzeja Jeża. Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia spotkali się w sali reprezentacyjnej Ratusza. Zgromadzonych przywitali wiceprezydent Nowego Sącza Jan Gwiżdż, prezes Nowosądeckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Tadeusz Szewczyk oraz starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu Jan First. Następnie JE Ksiądz Biskup dr Andrzej Jeż złożył życzenia świąteczno-noworoczne i udzielił błogosławieństwa zebranym.
Dopełnieniem uroczystości były jasełka w wykonaniu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Po części artystycznej uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Warto podkreślić, że nasi Bracia spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem oraz wyrazami sympatii ze strony wszystkich zebranych, w tym lokalnych mediów. Jeden z miejscowych portali internetowych Sadeczanin.info podkreślił to w relacji ze spotkania, życzliwie zauważając „Wspaniale prezentowali się w przepięknych strojach przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Tarnowa” i zamieszczając zdjęcia naszej delegacji. Należy również zaznaczyć, że związki Bractwa Kurkowego ze środowiskami rzemieślniczymi są od zawsze przyjazne i jak najbardziej naturalne, gdyż wielu przedstawicieli rzemiosła jest członkami naszego Bractwa.

XVI BAL KRÓLEWSKO-MARSZAŁKOWSKI

W ostatnią sobotę karnawału 6 lutego 2016 roku król kurkowy tarnowskiego Bractwa Kurkowego Krzysztof Kowalski był gospodarzem XVI Balu Bractwa Kurkowego na Dwudniakach k. Tarnowa. W balu uczestniczyło około 200 osób. Podczas balu urządzono licytację około 40 różnych przedmiotów, a zysk przeznaczono na cel charytatywny.

Król kurkowy Krzysztof Kowalski „Almatuz” z marszałkami Romanem Drągiem i Józefem Wodnickim witali gości. Była wśród nich poseł na Sejm RP Anna Czech, wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisław Grzelka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa Roman Korczak, nadbrygadier Straży Pożarnej Andrzej Mróz.
W trakcie uroczystości Stanisław Barnaś, Wacław Cichy, Wojciech Drabczyński i Wojciech Dzierwa byli pasowani na braci rzeczywistych, a Marek Juszkiewicz został przyjęty na roczny staż kandydacki w Bractwie
Król Krzysztof Kowalski medalami królewskimi uhonorował kilka osób, wśród nich m.in. posłankę Annę Czech, nadbrygadiera Andrzeja Mroza, skarbnika miasta Sławomira Kolasińskiego i rzecznika prasowego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Mariana Satałę.
Prezes tarnowskiego Bractwa Jerzy Czerwiński i wiceprezes ZKBS RO Zdzisław Grzelka otrzymali okolicznościowe kufle ceramiczne z wizerunkiem króla Krzysztofa Kowalskiego.
Na zakończenie części ceremonialnej oddano salut armatni na vivat i polonezem rozpoczęto część taneczno- bankietową balu.

STRZALANIE WIOSENNE 2016

W sobotę 16 kwietnia 2016 na strzelnicy LOK w Tarnowie obyło się strzelanie treningowe i eliminacyjne do strzelania w turnieju o tytuł króla kurkowego i marszałków, najlepsi z wynikami punktowymi będą rywalizować w turnieju 28 maja 2016
Strzelanie było połączone z wiosennym piknikiem braci i ich rodzin.

TARNOWSCY BRACIA W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA

We czwartek 26 maja 2016 w Święto Bożego Ciała Tarnowskie Bractwo Kurkowe w ilości 16 braci uczestniczyło zgodnie z tradycją, w uroczystościach religijnych. Po mszy świętej koncelebrowanej przez ks. ordynariusza diecezji tarnowskiej bp. Andrzeja Jeża wraz z biskupami pomocniczymi, wyruszyła procesja do 4-ch ołtarzy ulicami naszego miasta : Katedralną, Targową, Bernadyńską, Szeroką , Wałową. Grupę Braci w procesji prowadził ceremoniarz Piotr Ostafil za nim maszerowali Król Bractwa Krzysztof Kowalski z marszałkami Stanisławem Jędrzejczykiem i Wojciechem Dzierwą. W procesji uczestniczył m in. prezes Jerzy Czerwiński i v-ce prezes Andrzej Sasak.

WIWAT TARNOWSKI KRÓL KURKOWY 2016!

Tarnowskie Bractwo Kurkowe zorganizowało w dniu 28 maja 2016 r na Myśliwskiej Strzelnicy PZŁ Okręgu Tarnowskiego we Fiuku k. Żabna, turniej strzelecki o tytuł króla kurkowego jako najlepszego strzelca na rok 2016 i jego marszałków.
Strzelanie o tytuł Króla rozpoczęło się ceremoniałem z wprowadzeniem na plac apelowy sztandaru Bractwa i odegraniem hymnu brackiego, przedstawieniem kandydatów do strzelania o tytuł króla i marszałków spośród tarnowskiego Bractwa Kurkowego oraz kandydatów młodzieżowych z Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej im. Bractwa Kurkowego w Tarnowie. W uroczystości gośćmi byli prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Bracia Kurkowi z Krakowa m. innymi z Bratem Gniewomirem Rokosz-Kuczyńskim – prezesem Sądu Zjednoczenia KBS RP, Bratem Jerzym Gałczyńskim – prezesem Krakowskiego Okręgu Kurkowych Bractw Strzeleckich , oraz Bracia nowo powstałego Bractwa Kurkowego z Gorlic .
W pierwszej kolejności odbyło się strzelanie honorowe gości VIP z broni czarno-prochowej, a następnie strzelanie o tytuł króla kurkowego. Do tarczy z kurem strzelało 3-ch kandydatów, z których najcelniejszy strzał oddał brat Stanisław Jędrzejczyk i tak został królem kurkowym elektem do czasu intronizacji. W strzelaniu o tytuł marszałków zwyciężyli bracia kurkowi Wojciech Dzierwa i Marcin Dąbrowski.
Po zakończeniu strzelania o tytuł króla i marszałków, oraz po ogłoszeniu wyników odbył się turniej strzelecki do tarcz o nagrody fundatorów. Turniej zakończył się piknikiem brackim.

Intronizacja Króla Kurkowego AD 2016

W dniu 11 czerwca 2016 r w Tarnowie odbyła się intronizacja króla kurkowego Stanisława Jędrzejczyka i marszałków Wojciecha Dzierwy oraz Marcina Dąbrowskiego.
Bracia kurkowi tarnowskiego Bractwa, oraz delegacje Bractwa krakowskiego i gorlickiego, zebrali się przed południem w Parku Strzeleckim. Przed uformowaniem się orszaku przed wymarszem, wykonano pamiątkowe zdjęcie zbiorowe przed Domem Brackim.
Orszak królewski z orkiestrą strażacką z Woli Rzędzińskiej w eskorcie policji szedł przez miasto ulicami Nowym Światem i Krakowską do katedry w Tarnowie.
Mszę świętą intronizacyjną koncelebrował J.E.ks.bp. Stanisław Salaterski. Na mszy śpiewał chór dziecięco-młodzieżowy z parafii ze Zgłobic. W nawie głównej przed ołtarzem miejsca zajęli – po prawej stronie ustępujący król kurkowy Krzysztof Kowalski z marszałkami Romanem Drągiem oraz Józefem Wodnickim, po lewej stronie król elekt Stanisław Jędrzejczyk z marszałkami Wojciechem Dzierwą i Marcinem Dąbrowskim. Honorowe miejsca mieli również prezydent Tarnowa brat Roman Ciepiela i prezes tarnowskiego Bractwa Kurkowego Jerzy Czerwiński. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisław Grzelka.
Po mszy świętej orszak bracki udał się pod pomnik króla Władysława Łokietka. Tu nastąpiła najważniejsza część ceremonii. Król kurkowy Stanisław Jędrzejczyk otrzymał od prezydenta miasta Tarnowa Romana Ciepieli srebrnego kura, symbol władzy królewskiej a od ustępującego króla Krzysztofa Kowalskiego złoty pierścień. Ogłoszono też jego królewski przydomek „Jędrzej ze Zgłobic”. Marszałkowie ustępujący przekazali następcom laski marszałkowskie i łańcuchy, Wojciech Dzierwa otrzymał złotą, zaś Marcin Dąbrowski laskę srebrną. Na cześć nowej ekipy królewsko marszałkowskiej oddano trzykrotny salut armatni. Następnie Brat Jerzy Gajdosz V-ce prezes Bractwa wręczył młodzieżowemu królowi kurkowemu Kamilowi Patykowi z Centrum Szkół Zawodowych w Tarnowie srebrny łańcuch Króla Młodzieżowego T.B.K.
W dalszej części uroczystości okazano publicznie replikę buławy Jana Hetmana Tarnowskiego będącej w posiadaniu Bractwa, którą ufundował obecny król Kurkowy.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej Bractwa.
Biesiada bracka odbyła się we Dworze Prezydenckim w Zgłobicach.

Obchody 72 rocznicy Akcji III Most

Bractwo Kurkowe w Tarnowie z królem Stanisławem Jędrzejczykiem zwanym „Jędrzejem ze Zgłobic” i z marszałkami, uczestniczyło w niedzielę 24 lipca br. w uroczystości patriotycznej upamiętniającej Akcję III Most, jednej z najsłynniejszych operacji wywiadowczych II wojny światowej.
Była ona finałem działań wywiadu Armii Krajowej, zmierzających do rozpracowania tajemnicy niemieckiej Wunderwaffe, czyli broni odwetowej w postaci rakiety typu V-2. Została ona przeprowadzona na tajnym lądowisku „Motyl”, znajdującym się pomiędzy miejscowościami Zabawa, Wał-Ruda i Jadowniki Mokre.
Organizatorami obchodów byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, który objął patronat honorowy, Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pułkownik Zdzisław Baszak, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zabawie ksiądz Zbigniew Szostak.
Na uroczystości przybyli: przedstawiciele związków i organizacji kombatanckich oraz uczestnik Akcji III Most – żołnierz Armii Krajowej Pułkownik Zdzisław Baszak; Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn; przedstawiciel władz samorządowych województwa małopolskiego – Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, członkowie Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Radny Powiatu Tarnowskiego oraz Radni Miasta i Gminy Radłów; Orkiestra Dęta OSP z Radłowa i inni przedstawiciele organizacji miejscowych dyrektorzy, nauczyciele wraz z uczniami szkół z terenu powiatu tarnowskiego i Gminy Radłów oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach – Barbara Michoń.

Strzelanie o tytuł Króla Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych

17 września tarnowscy bracia kurkowi uczestniczyli w Krakowie, na strzelnicy Pasternik, w corocznym jesiennym strzelaniu o tytuł Króla Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych.
Zawody strzeleckie otworzyła rywalizacja gości honorowych. Najcelniejszym strzałem w tej grupie popisał się Pan Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego. W gronie generałów i królów kurkowych najlepszym strzelcem okazał się Brat Jerzy Turbasa z Krakowa, triumfując również we współzawodnictwie o superpuchar. W dalszej części zawodów strzelano o klejnot krakowskiego Króla Kurkowego AD 2016 Zbigniewa Kwatera „Binarnego” oraz o tytuły króla i marszałków Okręgu Krakowskiego. Klejnot Króla, wspaniała szabla „Ludwikówka”, przypadł Pani Marii Ziomek. W rywalizacji zarezerwowanej wyłącznie dla braci kurkowych Okręgu Krakowskiego do rozgrywki finałowej zakwalifikowało się sześciu najlepszych strzelców. W finale najlepsze oko i najpewniejsza ręka w tym dniu należały do Brata Jacka Kofina z Krakowa, zapewniając mu tytuł Króla Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych. Tytuły marszałków wywalczyli Brat Grzegorz Adamski z Krakowa ( po raz czwarty) i Brat Wojciech Dzierwa z Tarnowa, aktualny Marszałek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie.

20 lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego w Tarnowie

Z okazji 20-lecia reaktywacji Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie, w sobotę 24 września 2016 roku w Tarnowie odbyły się uroczystości na okoliczność tej rocznicy.

W obchodach uczestniczyli m.in. Adam Gołembowski, prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , zastępca prezesa Zjednoczenia Zdzisław Grzelka oraz Zdzisław Kaczmarek, strzelmistrz Zjednoczenia., ks. biskup Stanisław Salaterski, kapelan Bractwa Kurkowego w Tarnowie, prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela i, delegacje Braci kurkowych z Krakowa z królem i marszałkami, braci z Gorlic, braci z Zabrza z pocztem sztandarowym i z hakownicami
Bracia kurkowi z Tarnowa oraz ich goście zebrali się w Parku Strzeleckim koło Domu Brackiego i Pałacyku Strzeleckiego.
Po wspólnym zdjęciu uczestników uformowano orszak prowadzony przez orkiestrą dętą – Grupy Azoty SA, który przemaszerował do katedry.
Mszę świętą koncelebrowaną odprawił i kazanie wygłosił kapelan bractwa ks. bp. Stanisław Salaterski. Potem bracia przeszli do zabytkowego ratusza, dziś będącego siedzibą muzeum. W tym budynku w sali rycerskiej przed 20 laty odbyło się zebranie założycielskie reaktywowanego Bractwa Kurkowego. Pierwszym prezesem założycielem w 1996 r był Roman Ciepiela który pełnił funkcję prezydenta miasta Tarnowa , w następnych kadencjach był m.in. wicemarszałkiem województwa małopolskiego, zrezygnował z prezesury w Bractwie Kurkowym, ale pozostał jego członkiem. Od grudnia 2014 roku znów jest prezydentem Tarnowa.
Część oficjalna rozpoczęła się hejnałem miasta Tarnowa i Hymnem Brackim.
Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonał brat Piotr Ostafil – ceremoniarz Bractwa. Po powitaniu gości minutą ciszy uczczono zmarłych braci założycieli i braci zwyczajnych w okresie 20-lecia. Historię Bractwa tarnowskiego od początków powstania w XV wieku do czasu reaktywacji przedstawił historyk Kazimierz Bańburski. O historii współczesnej T.S.B.K. od reaktywacji mówił brat Piotr Ostafil. W swoim wystąpieniu przedstawił on m.in. listę braci założycieli reaktywowanego Bractwa, spośród których na sali obecni byli: Roman Ciepiela, Władysław Padło, Jan Błaszkiewicz, Sławomir Kolasiński, Ryszard Lis, Roman Starzec i Andrzej Szpunar.
Prezes Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Jerzy Czerwiński, mówił w swoim przemówieniu o dokonaniach organizacji. Trwałym efektem tych obchodów jest opracowana monografia Bractwa Kurkowego w Tarnowie, owoc zbiorowej pracy Jerzego Czerwińskiego, Jerzego Gajdosza, Piotra Ostafila , Andrzeja Sasaka i Pawła Krywańskiego. Teksty zredagował i opracował Ryszard Lis.
Po oficjalnych wystąpieniach dokonano dekoracji odznaczeniami Braci:
Prezes Zjednoczenia odznaczył Romana Korczaka – Krzyżem Rycerskim, Romana Ciepielę i Romana Starca – Krzyżem Komandorskim, Jana Błaszkiewicza i Sławomira Kolasińskiego – Krzyżem Komandorskim z mieczami.
Prezes Bractwa Jerzy Czerwiński odznaczył Krzyżami Zasługi Bractwa Tarnowskiego : brązowym K.Z. Wojciecha Dzierwę , Józefa Kropiowskiego, Bogusława Świtka i Marka Józefa Wodnickiego, srebrnym K.Z. Mirosława Banacha i Krzysztofa Majchrowicza, złotym K.Z. Marcina Dąbrowskiego, Arkadiusza Fijasa, Stanisława Jędrzejczyka, Sławomira Kędzierskiego, Władysława Padło i Andrzeja Szpunara.
Na zakończenie odczytano gratulacje i życzenia od parlamentarzystów.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych koncertował kwartet smyczkowy w repertuarze muzyki klasycznej.
Po zakończeniu uroczystości w ratuszu, bracia i zaproszeni goście udali się w orszaku z orkiestrą na wspólną biesiadę.

Ks.Bp. Stanisław Salaterski kawalerem Orderu św. Jana Kantego

W dniu 22 października 2016 w kościele św.Anny w Krakowie odbyła się inwestytura Orderu św. Jana Kantego ks.biskupa Stanisława Salaterskiego. Od 20 lat Ks.Bp jest związany z Tarnowskim Bractwem Kurkowym, czyli od początku jego reaktywacji. W katedrze, której był proboszczem odbywały się m.in. instalacje króla. Pierwszym kapelanem wybranym przez Bractwo był Ks.Bp Józef Gucwa, ale nie zawsze mógł uczestniczyć w uroczystościach Bractwa. Msze św. celebrował Ks.Bp Stanisław Salaterski, który od 2013 roku oficjalnie pełni funkcję kapelana Tarnowskiego Bractwa Kurkowego.
Wyróżnienie godnością Kawalera Orderu św. Jana Kantego biskupa Stanisława Salaterskiego – to uznanie jego zasług położonych dla działalności Tarnowskiego Bractwa Kurkowego.
Udzielenie Inwestytury odbyło się w uroczystość św. Jana Kantego przy jego Grobie w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Biskup Salaterski wziął udział z uroczystości wraz z królem Tarnowskiego Bractwa Kurkowego Stanisławem Jędrzejczykiem i jego marszałkami, ceremoniarzem bractwa Piotrem Ostafilem i skarbnikiem Pawłem Krywańskim, którzy stanowili asystę ks. Biskupa przy tej uroczystości. Obrzęd odbył się na zasadzie inwestytury rycerskiej podczas liturgii. Inwestytury orderu udzielił ks. infułat Władysław Gasidło, prepozyt kapituły uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie, pasując rycerzy mieczem.
Tarnowskie Bractwo Kurkowe przyjęło z satysfakcją i zadowoleniem mianowanie swojego kapelana orderem św.Jana Kantego i złożyło z tej okoliczności serdeczne gratulacje.

XVIII Zlot Niepodległościowy - Łowczówek 2016

W niedzielę 6 listopada 2016 r Łowczówku w powiecie tarnowskim odbył się XVIII Zlot Niepodległościowy, którym uczczono pamięć poległych legionistów. W tej uroczystości uczestniczył minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, posłowie i senatorowie, samorządowcy i jak co roku Bractwo Kurkowe w Tarnowie z królem Stanisławem Jędrzejczykiem z marszałkami i prezes Bractwa Jerzy Czerwiński. Ponadto w zlocie uczestniczyli harcerze, grupy rekonstrukcyjne oraz liczne tłumy okolicznych mieszkańców. Wojskową kompanię honorową wystawiła 6 Brygada Desantowo-Szturmowa z Krakowa.

Miejscem uroczystości był cmentarz wojenny gdzie w dniach od 22 do 25 grudnia 1914 roku Legioniści Polscy zapisali chlubną kartę w dziejach oręża polskiego, walcząc u boku armii austro-węgierskiej z armią carską pod Łowczówkiem. W trakcie tej bitwy zginęło 128 żołnierzy Legionów, w tym 38 oficerów, 342 Legionistów zostało rannych, kilkunastu dostało się do niewoli. Odparto jednak kilkanaście kontrataków rosyjskich, wzięto do niewoli ponad 600 jeńców, w tym 18 oficerów. Bój pod Łowczówkiem zajmuje ważne miejsce w tradycji legionowej, a sam cmentarz wojenny w Łowczówku, od czasów II Rzeczypospolitej, jest miejscem szczególnej pamięci o polskiej drodze do Niepodległości. Łowczówek jest wymieniony jako miejsce tradycji Oręża Polskiego na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Po mszy świętej i uroczystości oficjalnej miał miejsce pokaz broni produkcji Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, którą z zainteresowaniem zwiedział minister Antoni Maciarewicz. i pozostali uczestnicy uroczystości.
Na zakończenie, wszystkich poczęstowano tradycyjną grochówką żołnierską i wspólnie, przy ognisku odśpiewano pieśni patriotyczne i wojskowe z czasu I Wojny Światowej.

Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada 2016 – Bractwo Kurkowe w Tarnowie licznie uczestniczyło w uroczystości miejskich obchodów święta 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 15.00 w tarnowskiej Katedrze została odprawiona msza św. za Ojczyznę przez proboszcza ks.prałata dr Adama Nitę , który wygłosił również homilię. Po mszy spod tarnowskiej katedry wyruszył pochód prowadzony przez orkiestrę Zakładów Azotowych w Tarnowie, w którym uczestniczyli: kompania honorowa Policji, parlamentarzyści, samorządowcy z prezydentem miasta Romanem Ciepielą, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, Bractwo Kurkowe, młodzież ze szkół wojskowych, policyjnych i strażackich, tłumy mieszkańców miasta Tarnowa. Na uroczystości wystąpił prezydent miasta R.Ciepiela, odczytano apel poległych i złożono światła pamięci pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Na zakończenie odegrano Rotę i nastąpił pokaz ogni sztucznych.

Ostatnie pożegnanie brata Bogdana Sapy

W dniu 25 listopada 2016 przeżywszy 63 lata zmarł po ciężkiej chorobie Brat Bogdan Sapa.
Był bardzo zaangażowanym Bratem w działalność naszego T.S.B.K. , odznaczonym krzyżami zasługi Tarnowskiego Bractwa Kurkowego wszystkich stopni i Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W roku 2010 zdobył w turnieju strzeleckim Okręgu Krakowskiego najlepszy wynik i został Królem Okręgu Krakowskiego 2010.
Zawodowo prowadził zakład odlewniczy metali żeliwnych i kolorowych, wykonywał wiele odlewów artystycznych i przemysłowych .
W środowisku Bractwa był bardzo cenionym i życzliwym Bratem, jego śmieć pogrążyła nas w smutku i żalu.
Pogrzeb odbył się 28 listopada 2016 o godz. 14.00 na cmentarzu w Tarnowie-Mościcach.Mszę św. pogrzebową i ceremonię pogrzebową poprowadził kapelan Bractwa J.E. ks Bp. Stanisław Salaterski, uczestniczący w pogrzebie bracia oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zgodnie z wolą zmarłego zagrał zespół jazzowy „Leliwa Jazz Band” , grób pokryły dziesiątki wieńców i wiązanek kwiatów.
Małżonce i rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Spotkanie opłatkowe 2016

Tradycyjnie jak co roku tarnowscy Bracia Kurkowi spotkali się w Domu Brackim w Parku Strzeleckim w sobotę 17 grudnia br na spotkaniu się opłatkowym.
Bracia tarnowscy gościli swojego kapelana J.E. ks bp. Stanisława Salaterskiego oraz wiceprezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisława Grzelkę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Piotra Mikosza, rzecznika prasowego Zjednoczenia Bractw Kurkowych Mariana Satałę, prezesa Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Jerzego Gałczyńskiego, oraz braci kurkowych „Dworu Karwacjanów” z Gorlic.
W trakcie uroczystości ks. bp. Stanisław Salaterski, kapelan Bractwa Kurkowego w Tarnowie odebrał z rąk prezesa Bractwa Kurkowego w Tarnowie Jerzego Czerwińskiego nominację na Honorowego Brata Kurkowego, następnie po odczytaniu ewangelii o narodzeniu Pańskim, obecni składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, a po spożyciu tradycyjnych potraw wigilijnych wieczór minął na wspólnym śpiewaniu kolęd.