arrow

Wydarzenia

XV Tradycyjny Królewski Bal Bractwa Kurkowego

Podczas XV Tradycyjnego Królewskiego Balu Bractwa Kurkowego odznaczeni zostali:

Krzyżem Zasługi Tarnowskiego Bractwa Kurkowego:

Srebrnym: Jerzy Gałczyński (Kraków – Prezes Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych)
Złotym: Piotr Mikosz , Bogdan Sapa

Krzyżem Zasługi Krakowskiego Okręgu Bractw Kurkowych:
Roman Drąg, Krzysztof Kowalski, Marek Wodnicki

Krzyżem Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P:
Rycerskim:       Stanisław Jędrzejczyk, Janusz Malec, Piotr Stuchły
Oficerskim:       Mariusz Główczyk, Andrzej Sasak
Komandorskim: Piotr Ostafil

STRZELANIE O TYTUŁ KRÓLA BRACTWA KURKOWEGO

W sobotę w dniu 23 maja br na strzelnicy kół łowieckich w miejscowości Fiuk k/ Żabna odbyło się strzelanie o tytuł Króla Bractwa Kurkowego w Tarnowie.
Strzelanie odbywało się pod patronatem prezydenta m. Tarnowa Romana Ciepieli – honorowego brata kurkowego. Wśród gości byli m.in. Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Tadeusz Sitko, z-ca przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa brat Roman Korczak oraz bracia krakowscy z Królem Józefem Durbasem i marszałkami Jarosławem Wolframem i Grzegorzem Adamskim, prezes Okręgu Krakowskiego BK brat Jerzy Gałczyński i brat Gniewomir Rokosz-Kuczyński.
Strzelanie było poprzedzone strzelaniem eliminacyjnym młodzieżowych drużyn strzeleckich z Centrum Szkół Zawodowych im. Bractwa Kurkowego w Tarnowie i z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów im. Adama Czartoryskiego w Łysej Górze.
Po strzelaniu eliminacyjnym odbyło się strzelanie o tytuł Króla Kurkowego i marszałków. Najlepszym strzelcem do tarczy z kurem okazał się brat Krzysztof Kowalski i on zdobył tytuł KRÓLA KURKOWEGO 2015. Jego marszałkami zostali : pierwszym, brat Roman Drąg i drugim, brat Józef Wodnicki. Po strzelaniu królewskim odbyło się strzelanie poeliminacyjne o tytuł Młodzieżowego Króla Kurkowego. Tytuł ten zdobył kadet z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów Marcin Nartowicz. Otrzymał on zdobyczną małą tarczą z kurem i puchar ufundowany przez dyrektora Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, brata Franciszka Uszko.
Po strzelaniu królewskim odbył się turniej strzelecki do tarcz fundatorów pucharów i nagród ufundowanych przez Prezydenta m. Tarnowa, Starosty Powiatu, Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowie, Króla Bractwa, Króla Okręgu oraz tarczy charytatywnej
Impreza zakończyła się brackim piknikiem.

Uroczystości Bożego Ciała 2015 w Tarnowie

Tradycyjnie jak co roku tarnowskie Bractwo Kurkowe z Królem Kurkowym Piotrem Stuchłym i marszałkami – uczestniczyło w procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy – ulicami miasta Tarnowa. Uroczystościom przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż – w asyście biskupów pomocniczych i duchowieństwa. W procesji uczestniczył m.in. prezydent m.Tarnowa Roman Ciepiela , profesorowie wyższych uczelni i tłumy wiernych.

Ostatnia droga Brata Zdzisława Kostrzewskiego

W dniu 22 czerwca 2014 odbył się na Starym Cmentarzu w Tarnowie pogrzeb najstarszego Brata Tarnowskiego Bractwa Kurkowego śp. Zdzisława Kostrzewskiego.
Brat Zdzisław był współinicjatorem reaktywacji Bractwa Kurkowego w Tarnowie w 1996 r, jako syn przedwojennego brata kurkowego i zarazem marszałka tarnowskiego bractwa w 1930r. Dla nas był łącznikiem pokoleniowym Bractwa przedwojennego i naszym Bractwem reaktywowanym . Działając w naszym Bractwie przez 19 lat przekazywał tradycje i historię przedwojennego Bractwa .
Brat Zdzisław w roku 2002 został Marszałkiem, zaś w roku 2007 Królem Bractwa o przydomku „Sędziwy”. Odznaczony był wszystkimi stopniami Krzyża Zasługi Bractwa Tarnowskiego, Krzyżem Okręgu Krakowskiego BK oraz Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Po ciężkiej chorobie zmarł 11 czerwca 2014 przeżywszy 84 lata.
Cześć jego pamięci.

Intronizacja króla kurkowego 11 lipca 2015

Dnia 11 lipca w zacnym grodzie Leliwitów odbyła się intronizacja króla kurkowego Anno Domini 2015 Krzysztofa Kowalskiego oraz jego marszałków Romana Drąga i Józefa Wodnickiego.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu spod Domu Brackiego w  Parku Strzeleckim odświętnie przystrojonych braci tarnowskich oraz ich gości, w tym zaprzyjaźnionych Braci Kurkowych z Krakowa, Bytomia i Zabrza do Bazyliki Katedralnej. W asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestry z Woli Rzędzińskiej kolorowy pochód przedefilował ulicami Słowackiego, Nowym Światem, Krakowską oraz Katedralną. Mszę świętą intronizacyjną koncelebrował i homilię wygłosił kapelan tarnowskiego Bractwa Kurkowego J.E. ks. bp. Stanisław Salaterski. Po nabożeństwie zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, a następnie wyruszyli na miejsce ceremonii intronizacyjnej pod pomnik króla Władysława Łokietka.

W trakcie ceremonii, czyniąc zadość tradycji, abdykujący król Piotr Suchły, zwany „Reginaldus”, przekazał insygnia władzy królewskiej, srebrnego kura oraz przechodni złoty pierścień, zwycięzcy tegorocznego strzelania królewskiego Krzysztofowi Kowalskiemu, który, jako nowy król kurkowy, przyjął imię „Almatus”. Symbolicznego wręczenia srebrnego kura rozpoczynającemu panowanie monarsze dokonał Prezydent Tarnowa brat Roman Ciepiela, pierwszy Prezes odrodzonego tarnowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe. Ustępujący marszałkowie bracia Mirosław Banach i Marcin Kiwior przekazali laski marszałkowskie, atrybuty pełnionych funkcji, swoim następcom braciom Romanowi Drągowi i Józefowi Wodnickiemu.

W tej uroczystej chwili tarnowskim braciom towarzyszyli m.in. J.E. ks. bp. Stanisław Salaterski, Starosta Powiatu Tarnowskiego  Roman Łucarz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie gen. Andrzej Mróz, dyrektor Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów ks. dr Marek Wesołowski( który odznaczył sztandar Bractwa Kurkowego w Tarnowie odznaką LAKK w Łysej Górze), reprezentanci tarnowskiego rzemiosła, przedstawiciele Wojska Polskiego, szefowie służb mundurowych miasta Tarnowa. Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentował król Jan Dziura-Bartkiewicz z marszałkami Markiem Zuskim i ojcem Leonem Pokorskim (OFM), a Bytomskie Bractwo Kurkowe hetman Jan Świgost, król kurkowy Jan Slota i marszałek Rajner Smolorz. W imieniu władz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP ceremonię swoją obecnością zaszczycili wiceprezes Zdzisław Grzelka oraz prezes Sądu Brackiego Gniewomir Kuczyński.

Po zakończeniu uroczystości barwny orszak królewski, z nowo intronizowanym królem na czele, powrócił do Domu Brackiego.

Biesiada bracka odbyła się posiadłości króla Krzysztofa Kowalskiego w Dwudniakach. Gości przywitała ludowa kapela, a bracia artylerzyści z Zabrza oddali salwy z hakownic i moździerza na cześć króla. W wesołej kompani biesiadnicy ucztowali do brzasku dnia następnego, oddając się tańcom, racząc podniebienia smakowitym, prawdziwie królewskim jadłem oraz najprzedniejszymi trunkami. Echo zaś niosło hen daleko, po wodzie okolicznych stawów, wznoszone raz po raz radosne okrzyki: Wiwat król Krzysztof Kowalski ! Wiwat marszałkowie Roman Drąg i Józef Wodnicki ! Wiwat ! Wiwat ! Wiwat !

XVIII Europejskie Spotkania Strzelców Historycznych EGS Peine.

W dniach 28 -31 sierpnia 2915 w niemieckim mieście Peine koło Hanoweru odbyły się XVIII Europejskie Spotkania Strzelców Historycznych (EGS). Polskę reprezentowało 51 bractw. W tym Bractwo Tarnowskie z królem Krzysztofem Kowalskim z marszałkami Józefem Wodnickim i Mariuszem Malcem, prezesem Jerzym Czerwińskim, Jerzym Gajdoszem, Romanem Korczakiem, Józefem Kropiowskim. Uczestniczyliśmy łącznie z braćmi krakowskimi jako Okręg Krakowski.
W pierwszym dniu podczas mszy świętej w kościele św. Jakuba odbyła się inwestytura Rycerzy św. Sebastiana. Spośród 25 nowych Rycerzy był jeden Polak – Jerzy Turbasa z Krakowa.
Ceremonii dokonali Wielki Mistrz Rycerstwa arcyksiążę Karl von Habsburg z księciem Charlesem Louisem de Merode., Europejskim Królem Strzelców Historycznych na lata 2015/2018. został Josef Lohninger z Austrii ,Księciem został Niemiec Dirk Mikolajczak.
W niedzielę, w ostatnim dniu imprezy odbyła się trwająca ponad 6 godzin parada wszystkich uczestników, którzy maszerowali w strojach historycznych z dźwiękach około 100 orkiestr dętych, marszowych.

Strzelanie jesienne Bractwa na zakończenie sezonu 2015

Strzelanie odbyło się w dniu 10 października 2015 r na strzelnicy LOK w Tarnowie,
Strzelanie miało charakter treningowy w celu doskonalenia umiejętności strzeleckich Bractwa. W strzelaniu wzięło udział ok. 25 uczestników, najwyższe wyniki punktowe uzyskał brat Paweł Krywański, drugie miejsce punktowe zdobył Piotr Sumara, natomiast trzecie miejsce zdobył Robert Hebda. Gospodarze strzelnicy – brat Jerzy Madej z współpracownikami był organizatorem przebiegu i zabezpieczenia strzelania braci.
W czasie strzelania trwał piknik rodzinny. Pogoda była chłodna ale słoneczna.

11 listopada 2015 – Święto Odzyskania Niepodległości

Bractwo Kurkowe w Tarnowie w dniu 11 listopada 2015 uczestniczyło w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Skrzyszów
Na zaproszenie Wójta Gminy Skrzyszów – zarazem Brata Kurkowego – Bracia Kurkowi z Królem Kurkowym – Krzysztofem Kowalskim i marszałkami – wzięli udział w uroczystości w Skrzyszowie, którą rozpoczęła o godz. 9.00 msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie. Następnie z kościoła w uroczystym pochodzie pocztów sztandarowych, władz gminy Skrzyszów oraz delegacji organizacji i szkół z terenu gminy, prowadzonym przez orkiestrę Zakładów Azotowych udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności. Po wystąpieniu okolicznościowym wójta Gminy Skrzyszów, Marcina Kiwiora nastąpiło składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. Po części oficjalnej z częścią artystyczną wystąpiła młodzież szkolna i orkiestra Zakładów Azotowych w Tarnowie.
Tarnów
Uroczystość patriotyczno-religijną rozpoczęła o godz. 15.00 msza św. za Ojczyznę w tarnowskiej Katedrze – pod przewodnictwem bp. Stanisława Salaterskiego, następnie w uroczystym pochodzie z kościoła w pochodzie pocztów sztandarowych parlamentarzystów, władz samorządowych miasta Tarnowa, służb mundurowych, delegacji Bractwa Kurkowego w Tarnowie z Królem Kurkowym AD 2001 Piotrem Ostafilem, delegacji władz organizacji pozarządowych i szkół z terenu miasta Tarnowa udaliśmy się pod pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. Całość pochodu prowadziła orkiestra Zakładów Azotowych. Po wystąpieniu okolicznościowym Prezydenta miasta Tarnowa oddano 3 krotną salwę honorową przez kompamię reprezentacyjną Policji.Następnie złożono światełka pamięci. Po części oficjalnej odbył się pokaz sztucznych ogni. Na zakończenie orkiestra Zakładów Azotowych w Tarnowie odegrała Rotę i pieśni patriotyczne.

Opłatek w Bractwie Kurkowym w Tarnowie - 2015

W piątek 18 grudnia 2015 zebrali się Bracia na spotkaniu opłatkowym w swojej siedzibie w Parku Strzeleckim. Wśród gości zaproszonych był nasz kapelan JE ks. Bp. Stanisław Salaterski i dyrektor Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze ks. płk. Marek Wesołowski oraz Bracia z Krakowa z V-ce prezesem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisławem Grzelką i prezesem Krakowskiego Okręgu Bractw Strzeleckich Jerzym Gałczyńskim. Spotkanie przebiegło w świątecznej i serdecznej atmosferze zakończone śpiewaniem kolęd.