arrow

Wydarzenia

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE BRACTWA 2014

W dniu 27 marca br odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie.  Podsumowano okres minionej kadencji i dokonano wyboru prezesa Bractwa. Na kolejną 3 letnią kadencję po raz trzeci wybrano Jerzego Czerwińskiego, oraz 6 -osobowy zarząd w składzie jak w poprzedniej kadencji.

Walne zgromadzenie odbyło się po raz pierwszy od 75 lat w budynku zwanym historycznie „Domem Ogrodnika” przy Celestacie w Parku Strzeleckim w Tarnowie, który należał do 1939 roku do przedwojennego Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Po remoncie aktualnie został ten budynek urządzony na stałą siedzibę Tarnowskiego Bractwa Kurkowego i jego nieoficjalne otwarcie nastąpiło w dniu walnego zgromadzenia 27 marca 2014.

Po walnym zgromadzeniu, w dniu 02.04.2014 odbyło się posiedzenie nowo wybranego zarządu Bractwa w celu ukonstytuowania się : I-szym V-ce prezesem został brat Jerzy Gajdosz, II – gim V-ce prezesem Andrzej Sasak, pisarzem – brat Piotr Ostafil, Skarbnikiem – brat Paweł Krywański, strzelmistrzem – brat Roman Starzec, gospodarzem – Brat Krzysztof Kowalski.

Ustalono termin strzelania wiosennego na 12 kwietnia na strzelnicy we Fiuku – połączone z eliminacjami na kandydatów do strzelania królewskiego i na marszałków, które jest wyznaczone na 24 maj 2014 r również na strzelnicy we Fiuku k/Żabna.

Strzelanie wiosenne - Fiuk 2014

W dniu 12 kwietnia 2014 odbyło się na strzelnicy Kół Łowieckich we Fiuku k/Żabna strzelanie wiosenne na otwarcie sezonu, dla członków Bractwa Kurkowego w Tarnowie.
Strzelano do tarcz : królewskiej króla Jerzego Gajdosza, starosty powiatu i charytatywnej.
Zwycięzcą zawodów w strzelaniu do poszczególnych tarcz byli :
tarcza królewska I miejsce- brat Piotr Ostafil, II- miejsce Paweł Krywański, III-miejsce Piotr Mikosz
tarcza Starosty I-miejsce brat Piotr Mikosz, II -miejsce Paweł Krywański, III – miejsce – Bogdan Sapa
tarcza charytatywna – I miejsce brat Mirosław Banach, II -miejsce Bogdan Sapa , III miejsce równorzędnie Roman Starzec, Piotr Ostafil.
W strzelaniu brała udział młodzież jako Młodzieżowa Drużyna Strzelecka z Centrum Szkół Zawodowych im. Bractwa Kurkowego w Tarnowie – zwycięzca drużyny młodzieżowej otrzymał specjalną nagrodę.
Poza strzelaniem do tarcz fundatorów nagród, odbyło się strzelanie eliminacyjne dla kandydatów na króla i marszałków do strzelania o te tytuły 24 maja br.
Zwycięzcy wszystkich kategorii ze strzelania z KBKS, strzelali finalnie z broni czarnoprochowej.
Przez cały czas zawodów strzeleckich trwał piknik biesiadny przygotowany przez brata Krzysztofa Kowalskiego, fundatorem pikniku był król Jerzy Gajdosz „Sądeczanin”.

WIWAT KRÓL KURKOWY A.D. 2014!

W dniu 24 maja 2014 na strzelnicy Kół Łowieckich we Fiuku k/Żabna w pow tarnowskim odbyło się strzelanie o tytuł króla i marszałków Bractwa Kurkowego w Tarnowie oraz o tytuł króla młodzieżowego.
W strzelaniu brali udział bracia wyłonieni w eliminacjach 12 kwietnia br. – : Stanisław Jędrzejczyk, Sławomir Kędzierski i Piotr Stuchły. Królem na rok 2014/2015 został brat Piotr Stuchły natomiast jego marszałkami w wyniku eliminacji kandydatów na marszałków – zwycięzcami zostali bracia : Mirosław Banach i Marcin Kiwior.
Królem młodzieżowym został Andrzej Drobot – uczeń Szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego im. Bractwa Kurkowego w Tarnowie.
Po strzelaniu królewskim i ogłoszeniu wyników rozpoczęły się zawody strzeleckie do tarcz o nagrody i puchary : Króla „Sądeczanina” z marszałkami, Marszałka Województwa, Starosty Powiatu i Charytatywnej.
W czasie trwania zawodów odbywał się piknik do czasu zakończenia zawodów, ogłoszenia wyników i wyróżnienia zwycięzców. Całemu przebiegowi zawodów towarzyszyła piękna upalna pogoda.

Święto Matki Boskiej Bolesnej

W tarnowskiej katedrze 15 września br. odbyła się uroczystość z okazji patronalnego święta Matki Bożej Bolesnej, która jest także sanktuarium maryjnym.

Po Mszy św. wieczornej odbyła się procesja ulicami miasta Tarnowa z kopią Piety katedralnej, słynącej łaskami.

We Mszy i procesji uczestniczył bp Tadeusz Bronakowski z Łomży, który jest odpowiedzialny z ramienia Konferencji Episkopatu Polski za krajowe duszpasterstwo trzeźwości. Księdzu Biskupowi towarzyszyli duszpasterze trzeźwości z całej Polski jak również osoby duchowne i inne organizacje w tym Bractwo Kurkowe w Tarnowie, któremu powierzono w części trasy procesji niesienie Piety katedralnej ,co było dla naszego Bractwa wyróżnieniem spośród wielu innych delegacji uczestniczących w tej procesji.

Intronizacja Króla Kurkowego Piotra Stuchłego.

W dniu 4 października 2014 Tarnowie odbyła się intronizacja króla kurkowego Piotra Stuchłego „Reginaldusa”, jego marszałków Mirosława Banacha i Marcina Kiwiora.

Po raz pierwszy od 75 lat orszak z orkiestrą na intronizację króla wyruszył z Parku Strzeleckiego, spod historycznej siedziby Bractwa.
Przed wyjściem Bractwo ustawiło się do zbiorowej pamiątkowej fotografii wraz z gośćmi z Bractwa z Grodu Bytomskiego z hetmanem Janem Świgostem, królem Rajnerem Smolorzem, marszałkiem Dariuszem Woźnickim oraz z Krakowa z królem Józefem Durbasem, marszałkami Jarosławem Marchwickim i Rafałem Wolframem oraz braćmi Wiesławem Flejtuchem, Pawłem Drożniakiem i Marianem Satałą. Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich reprezentował wiceprezes Zdzisław Grzelka i prezes Okręgu Krakowskiego Jerzy Gałczyński.
Sformowany orszak na czele z orkiestrą OSP z Woli Rzędzińskiej, pomaszerował ulicami Słowackiego, Piłsudskiego, Wałową i Katedralną do katedry tarnowskiej na mszę św. intronizacyjną, którą odprawił i wygłosił homilię – kapelan bractwa J.E.ks. bp. Stanisław Salaterski. Po nabożeństwie tarnowscy bracia kurkowi złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą, a potem przeszli pod pomnik króla Władysława Łokietka, gdzie odbyła się ceremonia intronizacji.
Dotychczasowy król Bractwa Jerzy Gajdosz „Sądeczanin” i jego marszałkowie Mariusz Główczyk i Arkadiusz „Kuba” Fijas zakończyli swoje panowanie i nastąpiło przekazanie srebrnego kura przez prezesa Bractwa Jerzego Czerwińskiego królowi elektowi Piotrowi Stuchłemu, natomiast marszałkowie przekazali laski marszałkowskie marszałkom elektom Mirosławowi Banachowi i Marcinowi Kiwiorowi. Ustępujący król przekazał nowo intronizowanemu królowi – przechodni złoty pierścień królewski.
Po ceremonii intronizacyjnej króla Piotra Stuchłego , który przyjął imię królewskie „Reginaldus”, bracia Paweł Krywański i Piotr Sumara ufundowali i wręczyli marszałkom nowe srebrne łańcuchy które będą od teraz insygniami władzy marszałkowskiej łącznie z laskami marszałkowskimi
Po raz pierwszy w tym roku miała miejsce intronizacja młodzieżowego króla kurkowego, również po raz pierwszy w historii tarnowskiego bractwa odbyło się strzelanie młodzieżowe i intronizacja. Królem młodzieżowym został Andrzej Drobot z Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej im. Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie.
W czasie uroczystości dokonano odznaczeń Krzyżem Zasługi Bractwa Kurkowego w Tarnowie : srebrne krzyże otrzymali:
wicemarszałek województwa małopolskiego brat kurkowy Ryszard Ciepiela i Maria Zawada – Bilik – dyr. Wydziału Marki Miasta – Urzędu Miasta w Tarnowie, brązowy Krzyż otrzymał Marian Wojtyłko – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie
Do pamiątkowej księgi królewskiej wpisali się goście honorowi uroczystości m.in. ks. bp. Stanisław Salaterski i komendant wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Andrzej Mróz, członek tarnowskiego bractwa. Krakowski król kurkowy Józef Durbas wręczył Piotrowi Stuchłemu medal królewski.
Po ceremonii intronizacji bracia i ich goście wrócili do Parku Strzeleckiego gdzie odbył się piknik bracki.
Król kurkowy Piotr Stuchły jest przedsiębiorą budowlanym, marszałek Mirosław Banach jest wicestarostą powiatu tarnowskiego a marszałek Marcin Kiwior wójtem gminy Skrzyszów.